SI / EN

Tradicije skozi digitalne oči


Namen projekta je oživitev obrtne in rokodelske dejavnosti z aktivacijo ranljive skupine devetošolcev, ki bodo poklice predstavili na inovativen način skozi digitalizacijo in s tem povečanje zanimanja za obrtniške in rokodelske dejavnosti. Realizacija operacije omogoča ohranjanje in oživljanje obrtne in rokodelske dejavnosti Zasavske regije, promocijo obrtniških poklicev in rokodelskih dejavnosti, prepoznavanje potenciala nesnovne kulturne dediščine in podeželja, izboljšanje položaja zasavskih obrtnikov in rokodelcev, krepitev povezanosti med podeželjem in mestnim središčem ter medgeneracijski prenos znanja.
 
Vodili partner projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje, partnerji operacije pa so Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik ter Društvo Trbovlje novomedijsko mesto.
 
Aktivnosti projekta:
  • Izvedba uvodne in zaključne strokovne ekskurzije
  • Organizacija delovnih skupin, priprava metodologije in nabava opreme
  • Izvedba digitalizacije rokodelske in obrtne dejavnosti
  • Izvedba končnega dogodka v organizaciji Društva TNM
  • Promocija in razširjanje rezultatov projekta 
Projekt se bo izvajala v odboju od september 2022 do junij 2023.
 
Finančna podpora operacije
Projekt se izvaja v okviru 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Operacija bo realizirana s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 
Skupna vrednost projekta: 33.160,94 €
Višina sofinanciranja Partnerstva LAS Zasavje: 25.025,23 €
Lastna udeležba: 8.135,71 €

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.