SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razvojni svet zasavske regije


Skladno z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja je Razvojni svet regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so:

- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
- sprejem Regionalnega razvojnega programa,
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
- sklepanje dogovorov za razvoj regije,
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
- spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
Razvojni svet zasavske regije šteje 23 članov, predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.


Predsednica sveta:
mag. STAŠA BALOH PLAHUTNIK, direktorica Zasavske gospodarske zbornice

Podpredsednika sveta:
SLAVI GALA, predsednica Mreže nevladnih organizacij Zasavja - MREST
MARKO FUNKL, župan občine Hrastnik


Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.

Organizacijo in način delovanja sveta določa Poslovnik o delu Razvojnega sveta zasavske regije, ki je na voljo TUKAJ (zadnja sprememba: 26. 9. 2018).Sekretarka Razvojnega sveta zasavske regije:

Tjaša Polc, strokovna sodelavka RRA Zasavje
tjasa.polc@rra-zasavje.si
0838 49 500