SI / EN

Razvojni svet zasavske regije

 • O svetu
 • Člani 2014 - 2020
 • Člani 2021 - 2027
 • Odbori 2021-2027
Skladno z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja je Razvojni svet regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so:

 • vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
 • sprejem Regionalnega razvojnega programa,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet zasavske regije šteje 23 članov, predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.

PREDSEDNIK SVETA:
Marko Funkl, župan Občine Hrastnik

PODPREDSEDNIKA SVETA:
mag. Tomaž Berginc, predsednik GZS Zasavske gospodarske zbornice
Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra za nevladne organcazije

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.

Organizacijo in način delovanja sveta določa Poslovnik o delu Razvojnega sveta zasavske regije (zadnja sprememba 28. 5. 2021).

Dokumenti

I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

  IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
1 Tomaž Berginc član gospodarstvo
2 Staša Baloh Plahutnik predsednica gospodarstvo
3 Peter Čas član gospodarstvo
4 Primož Jelševar član Občina Zagorje ob Savi
5 Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
6 Rada Drnovšek članica nevladne organizacije
7 Janez Forte član gospodarstvo
8 Gregor Pajić član Občina Hrastnik
9 Slavi Gala podpredsednica nevladne organizacije
10 Jasna Gabrič članica Občina Trbovlje
11 Sandi Grm član gospodarstvo
12 Marko Funkl podpredsednik Občina Hrastnik
13 Igor Pogačnik član Občina Hrastnik
14 Milan Marinko član gospodarstvo
15 Tomaž Kralj član gospodarstvo
16 Branko Majes član gospodarstvo
17 Jani Medvešek član nevladne organizacije
18 Branko Oberč član gospodarstvo
19 Zvone Pograjc član nevladne organizacije
20 Alojzij Klančišar član nevladne organizacije
21 Peter Jamnik član Občina Trbovlje
22 Matjaž Švagan član Občina Zagorje ob Savi
23 Milan Žnidaršič član Občina Trbovlje


II. ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

Odbor za človeške vire in kakovost življenja    
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Rosita Razpotnik članica gospodarstvo/stroka
Rada Drnovšek članica nevladne organizacije
Mateja Camplin Tahirović članica Občina Trbovlje
Tjaša Polc predsednica RRA Zasavje
Marko Pavlovič član Občina Zagorje ob Savi
Saša Pegan članica gospodarstvo/stroka
Irena Senčar članica Občina Hrastnik
Lijana Vidic Ristič članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za gospodarstvo    
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Dejan Poboljšaj predsednik RRA Zasavje
Miran Skobe član Občina Trbovlje
Slavi Gala članica nevladne organizacije
Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
Mitja Koprivšek član gospodarstvo/stroka
Jože Ule član gospodarstvo/stroka
Ivana Assayed članica Občina Hrastnik
Leopold Povše član gospodarstvo/stroka
     
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo     
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Milan Marinko član gospodarstvo/stroka
Martin Šikovc predsednik RRA Zasavje
Alojzij Klančišar član nevladne organizacije
Matej Drobež član Občina Zagorje ob Savi
Ervin Renko član gospodarstvo/stroka
Tomaž Sihur član Občina Hrastnik
Polona Schmit članica Občina Trbovlje
Simona Lesar članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za razvoj podeželja     
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Andreja Bienelli Kalpič članica Občina Trbovlje
Alenka Gračnar  članica gospodarstvo/stroka
Jože Ocepek član nevladne organizacije
Radojka Odžič članica Občina Hrastnik
Boštjan Ocepek član Občina Zagorje ob Savi
Janez Vidmar član gospodarstvo/stroka
Lucija Štaut predsednica RRA Zasavje
Maša Kovač članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za turizem     
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Marija Čop članica Občina Zagorje ob Savi
Nuša Gregorčič članica gospodarstvo/stroka
Benjamin Ule član gospodarstvo/stroka
Vesna Jesih članica Občina Trbovlje
Irena Gajšek članica gospodarstvo/stroka
Jani Medvešek član nevladne organizacije
Andraž Malovrh predsednik RRA Zasavje
Jasmina Janjić članica Občina Hrastnik


III. AD-HOC ODBORA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

Odbor za okolje in zdravje   
IME IN PRIIMEK VLOGA
Andreja Bienelli Kalpič članica
Alenka Forte predsednica
Leonida Kralj članica
Uroš Macerl član
Božo Majcen član
Natalija Vidergar Gorjup članica
Rudi Zupan član
   
Odbor za razvoj energetike v Zasavju   
IME IN PRIIMEK VLOGA
Staša Baloh Plahutnik članica
Tadej Špitalar član
Janez Žlak član
Ivana Assayed članica
Matej Drobež član
Ervin Renko član
Matjaž Eberlinc član
Zoran Gračner član
Tomaž Trotovšek predsednik


Nove sestave odborov je 23. 5. 2019 soglasno potrdil Razvojni svet zasavske regije na 10. korespondenčni seji.
I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

  IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
1 Marko Funkl predsednik Občina Hrastnik
2 Vojka Šergan članica Občina Hrastnik
3 Zoran Poznič član Občina Trbovlje
4 Jože Weingartner član Občina Trbovlje
5 Matjaž Švagan član Občina Zagorje ob SAvi
6 Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
7 Franci Rokavec član Občina Litija
8 Lijana lovše članica Občina Litija
9 Tomaž Berginc podpredsednik GZS Zasavska gospodarska zbornica
10 Andrej Orožen član GZS Zasavska gospodarska zbornica
11 Peter Čas član GZS Zasavska gospodarska zbornica
12 Rafko Voje član GZS Zasavska gospodarska zbornica
13 Matevž Polak član OOZ Hrastnik
14 Samo Gjerek član OOZ Trbovlje
15 Joži Bregar Leskovšek članica OOZ Zagorje ob Savi
16 Simon Lokar član OOZ Litija
17 Klara Kržišnik članica Regionalni center NVO
18 Lavra Izgoršek članica Regionalni center NVO
19 Jure Vetršek član Regionalni center NVO
20 Andraž Grum član Regionalni center NVOOdbor za človeške vire in kakovost življenja

Rosita Razpotnik član/ica gospodarstvo 
Doroteja Urbanija član/ica gospodarstvo 
Tjaša Polc član/ica gospodarstvo 
Sabina Rovšek član/ica lok.sk./ gosp./NVO
Suzana Venko član/ica lokalna skupnost
Mateja Camplin Tahirovič član/ica lokalna skupnost
Marko Pavlovič član/ica lokalna skupnost
Lavra Izgoršek član/ica nevladne organizacije 
Maja Čepič Žnidar predsednik/ca RRA Zasavje 


Odbor za gospodarstvo

Jože Ule član/ica gospodarstvo 
Mitja Koprivšek član/ica gospodarstvo 
Leopold Povše član/ica gospodarstvo 
Petra Potrpin Bertole član/ica lokalna skupnost
Andreja Šantej član/ica lokalna skupnost
Roman Ciglar član/ica lokalna skupnost
Sergej Smrkolj član/ica lokalna skupnost
Klara Kržišnik član/ica nevladne organizacije 
Dejan Poboljšaj predsednik/ca RRA Zasavje 


Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

Mirko Mastnak član/ica gospodarstvo 
Ervin Renko član/ica gospodarstvo 
Simona Lesar član/ica lok.sk./ gosp./NVO
Polona Schmit član/ica lokalna skupnost
Tomaž Sihur član/ica lokalna skupnost
Ivan Matijević član/ica lokalna skupnost
Ivo Klančišar član/ica lokalna skupnost
Jure Vetršek član/ica nevladne organizacije 
Maja Čepič Žnidar predsednik/ca RRA Zasavje 


Odbor za razvoj podeželja

Alenka Gračnar član/ica gospodarstvo 
Janez Vidmar član/ica gospodarstvo 
Maša Kovač član/ica lok.sk./ gosp./NVO
Andreja Bienelli Kalpič član/ica lokalna skupnost
Lijana Lovše član/ica lokalna skupnost
Sara Kandolf član/ica lokalna skupnost
Jure Tori član/ica lokalna skupnost
Jože Ocepek član/ica nevladne organizacije 
Jernej Lipar predsednik/ca RRA Zasavje 


Odbor za turizem

Mojca Štepic član/ica gospodarstvo 
Andrej Orožen član/ica gospodarstvo 
Marija Čop član/ica gospodarstvo 
Vlado Poredoš član/ica lok.sk./ gosp./NVO
Miha Mirt član/ica lokalna skupnost
Zvezdana Lamovšek član/ica lokalna skupnost
Mitja Adamlje član/ica lokalna skupnost
Andraž Grum član/ica nevladne organizacije 
Andraž Malovrh predsednik/ca RRA Zasavje 


Odbor za okolje in zdravje

Mirko Mastnak član/ica gospodarstvo 
dr. Nina Pokorn član/ica lok.sk./ gosp./NVO
Andreja Bienelli Kalpič član/ica lokalna skupnost
Gregor Pajić član/ica lokalna skupnost
Saša Bajda Grobljar član/ica lokalna skupnost
Denis Kordež član/ica lokalna skupnost
Belinda Ladiha član/ica nevladne organizacije 
Helena Ditar član/ica nevladne organizacije 
Nika Koncilja predsednik/ca RRA Zasavje 


Odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ) - Ad hoc 

Aleksander Mervar član/ica gospodarstvo 
Ervin Renko član/ica gospodarstvo 
Marjan Eberlinc  član/ica gospodarstvo 
Tjaša Polc  član/ica lok.sk./ gosp./NVO
Ivan Matijevič član/ica lokalna skupnost
Tadej Špitalar član/ica lokalna skupnost
Borivoj Grden član/ica lokalna skupnost
Jani Medvešek član/ica RRA Zasavje
Davorin Žnidarič član/ica NVO
Matej Haberl predsednik/ca lokalna skupnost


Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.