SI / EN

Razvojni svet zasavske regije

  • O svetu
  • Člani 2014 - 2020
  • Člani 2021 - 2027
Skladno z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja je Razvojni svet regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so:

  • vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
  • sprejem Regionalnega razvojnega programa,
  • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
  • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
  • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
  • spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
  • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet zasavske regije šteje 23 članov, predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.

PREDSEDNIK SVETA:
Marko Funkl, župan Občine Hrastnik

PODPREDSEDNIKA SVETA:
mag. Tomaž Berginc, predsednik GZS Zasavske gospodarske zbornice
Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra za nevladne organcazije

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.

Organizacijo in način delovanja sveta določa Poslovnik o delu Razvojnega sveta zasavske regije (zadnja sprememba 28. 5. 2021).

Dokumenti

I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

  IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
1 Tomaž Berginc član gospodarstvo
2 Staša Baloh Plahutnik predsednica gospodarstvo
3 Peter Čas član gospodarstvo
4 Primož Jelševar član Občina Zagorje ob Savi
5 Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
6 Rada Drnovšek članica nevladne organizacije
7 Janez Forte član gospodarstvo
8 Gregor Pajić član Občina Hrastnik
9 Slavi Gala podpredsednica nevladne organizacije
10 Jasna Gabrič članica Občina Trbovlje
11 Sandi Grm član gospodarstvo
12 Marko Funkl podpredsednik Občina Hrastnik
13 Igor Pogačnik član Občina Hrastnik
14 Milan Marinko član gospodarstvo
15 Tomaž Kralj član gospodarstvo
16 Branko Majes član gospodarstvo
17 Jani Medvešek član nevladne organizacije
18 Branko Oberč član gospodarstvo
19 Zvone Pograjc član nevladne organizacije
20 Alojzij Klančišar član nevladne organizacije
21 Peter Jamnik član Občina Trbovlje
22 Matjaž Švagan član Občina Zagorje ob Savi
23 Milan Žnidaršič član Občina Trbovlje


II. ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

Odbor za človeške vire in kakovost življenja    
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Rosita Razpotnik članica gospodarstvo/stroka
Rada Drnovšek članica nevladne organizacije
Mateja Camplin Tahirović članica Občina Trbovlje
Tjaša Polc predsednica RRA Zasavje
Marko Pavlovič član Občina Zagorje ob Savi
Saša Pegan članica gospodarstvo/stroka
Irena Senčar članica Občina Hrastnik
Lijana Vidic Ristič članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za gospodarstvo    
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Dejan Poboljšaj predsednik RRA Zasavje
Miran Skobe član Občina Trbovlje
Slavi Gala članica nevladne organizacije
Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
Mitja Koprivšek član gospodarstvo/stroka
Jože Ule član gospodarstvo/stroka
Ivana Assayed članica Občina Hrastnik
Leopold Povše član gospodarstvo/stroka
     
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo     
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Milan Marinko član gospodarstvo/stroka
Martin Šikovc predsednik RRA Zasavje
Alojzij Klančišar član nevladne organizacije
Matej Drobež član Občina Zagorje ob Savi
Ervin Renko član gospodarstvo/stroka
Tomaž Sihur član Občina Hrastnik
Polona Schmit članica Občina Trbovlje
Simona Lesar članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za razvoj podeželja     
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Andreja Bienelli Kalpič članica Občina Trbovlje
Alenka Gračnar  članica gospodarstvo/stroka
Jože Ocepek član nevladne organizacije
Radojka Odžič članica Občina Hrastnik
Boštjan Ocepek član Občina Zagorje ob Savi
Janez Vidmar član gospodarstvo/stroka
Lucija Štaut predsednica RRA Zasavje
Maša Kovač članica gospodarstvo/stroka
     
Odbor za turizem     
IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
Marija Čop članica Občina Zagorje ob Savi
Nuša Gregorčič članica gospodarstvo/stroka
Benjamin Ule član gospodarstvo/stroka
Vesna Jesih članica Občina Trbovlje
Irena Gajšek članica gospodarstvo/stroka
Jani Medvešek član nevladne organizacije
Andraž Malovrh predsednik RRA Zasavje
Jasmina Janjić članica Občina Hrastnik


III. AD-HOC ODBORA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

Odbor za okolje in zdravje   
IME IN PRIIMEK VLOGA
Andreja Bienelli Kalpič članica
Alenka Forte predsednica
Leonida Kralj članica
Uroš Macerl član
Božo Majcen član
Natalija Vidergar Gorjup članica
Rudi Zupan član
   
Odbor za razvoj energetike v Zasavju   
IME IN PRIIMEK VLOGA
Staša Baloh Plahutnik članica
Tadej Špitalar član
Janez Žlak član
Ivana Assayed članica
Matej Drobež član
Ervin Renko član
Matjaž Eberlinc član
Zoran Gračner član
Tomaž Trotovšek predsednik


Nove sestave odborov je 23. 5. 2019 soglasno potrdil Razvojni svet zasavske regije na 10. korespondenčni seji.
I. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

  IME IN PRIIMEK VLOGA PREDLAGATELJ
1 Marko Funkl predsednik Občina Hrastnik
2 Igor Pogačnik član Občina Hrastnik
3 Jasna Gabrič članica Občina Trbovlje
4 Jože Weingartner član Občina Trbovlje
5 Matjaž Švagan član Občina Zagorje ob SAvi
6 Simona Klukej članica Občina Zagorje ob Savi
7 Franci Rokavec član Občina Litija
8 Lijana lovše članica Občina Litija
9 Tomaž Berginc podpredsednik GZS Zasavska gospodarska zbornica
10 Andrej Orožen član GZS Zasavska gospodarska zbornica
11 Peter Čas član GZS Zasavska gospodarska zbornica
12 Rafko Voje član GZS Zasavska gospodarska zbornica
13 Mirko Mastnak član OOZ Hrastnik
14 Samo Gjerek član OOZ Trbovlje
15 Joži Bregar Leskovšek članica OOZ Zagorje ob Savi
16 Simon Lokar član OOZ Litija
17 Klara Kržišnik podpredesednica Regionalni center NVO
18 Lavra Izgoršek članica Regionalni center NVO
19 Jure Vetršek član Regionalni center NVO
20 Andraž Grum član Regionalni center NVOZasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.