SI / EN

Regijska razvojna mreža Zasavje

 • O mreži
 • Člani
 • Srečanja
Regijska razvojna mreža (RRM) Zasavje je ena od oblik povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije Zasavje, ob upoštevanju njene razvojne specializacije.

Naloge RRM so:

- dajanje razvojnih pobud Razvojnemu svetu zasavske regije,
- povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
- medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
- povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
- druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.
Na podlagi sprejetega sklepa na 85. redni seji Sveta zasavske regije z dne 12. 2. 2018, je nova sestava RRM Zasavje naslednja:

 • Zasavska gospodarska zbornica
 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Trbovlje
 • Društvo LAS Zasavje
 • Zasavska ljudska univerza Trbovlje
 • Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.
 • Center za socialno delo Zasavje
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik
 • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
 • Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
 • Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
 • Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
 • Mladinski center Zagorje ob Savi
 • Mladinski center Hrastnik
 • Turistično društvo Trbovlje
 • Regionalni center za razvoj d.o.o.
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje
 • Društvo Trbovlje novomedijsko mesto
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Mladinski center Trbovlje
 • Zavod Savus, zavod za založniško dejavnost
 • Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete Floraviva so. p.

Predstavniki članic RRM Zasavje so na 1. sestanku dne 12. 4. 2018 sprejeli sklep o sprejetju Poslovnika o delu Regijske razvojne mreže Zasavje.

Dokumenti

V pripravi.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.