SI / EN

Svet zasavske regije

 • O Svetu
 • Člani 2014 - 2020
 • Člani 2021 - 2027
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o regionalnih razvojnih programih je svet regije organ na ravni regije, ki ga sestavljajo župani občin v regiji občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Vodi ga predsednik. Mandat predsednika in podpredsednika je vezan na mandat župana in traja 2 leti, šteto od dneva izvolitve. Po poteku mandata predsednika sveta regije prevzame funkcijo predsednika podpredsednik in se za tekoči dve leti izvoli samo podpredsednik. Predsedstvo začne župan občine Trbovlje, nato župan občine Zagorje ob Savi, sledi pa mu župan občine Hrastnik.

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v Poslovniku Sveta zasavske regije.

Naloge sveta regije so:
 • sprejem regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
 • imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
 • imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
 • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
 • nadzor nad delom regionalne razvojne agencije,
 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.


Dokumenti

Člani sveta regije:
Občina Župan/županja
Občina Hrastnik Marko Funkl, podpredsednik
Občina Trbovlje Jasna Gabrič
Občina Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predsednik
Člani sveta regije:
Občina Župan/županja
Občina Hrastnik Marko Funkl
Občina Trbovlje Zoran Poznič, podpredsednik
Občina Zagorje ob Savi Matjaž Švagan
Občina Litija Franci Rokavec, predsednik


Kristijan Adamlje
Kristijan Adamlje
Strokovni sodelavec (Center za pravični prehod)

kristijan.adamlje@rra-zasavje.si

+386(0)40 186 526

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.