SI / EN

Povezave

Občine Zasavske razvojne regije

Občina Hrastnik
http://www.hrastnik.si/
Občina Trbovlje
http://www.trbovlje.si/
Občina Zagorje ob Savi
http://www.zagorje.si/
Občina Litija
https://www.litija.si/ 

Ministrstva RS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
http://www.mgrt.gov.si/
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
http://www.mkgp.gov.si/
Ministrstvo za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si/
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/
Ministrstvo za finance
http://www.mf.gov.si/si/
Ministrstvo za infrastrukturo
http://www.mzi.gov.si/
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/
Ministrstvo za javno upravo
http://www.mju.gov.si/
Ministrstvo za kulturo
http://www.mk.gov.si/
Ministrstvo za notranje zadeve
http://www.mnz.gov.si/
Ministrstvo za obrambo
http://www.mo.gov.si/
Ministrstvo za pravosodje
http://www.mp.gov.si/
Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/
Ministrstvo za zunanje zadeve
http://www.mzz.gov.si/

Službe Vlade RS

SVRK - Služba Vlade RS za razvoj in EU kohezijsko politiko
http://www.svrk.gov.si/
UMAR - Urad za makroekonomske analize in razvoj
http://www.umar.gov.si/
Statistični urad RS
http://www.stat.si/statweb
Urad Vlade za komuniciranje
http://www.ukom.gov.si/

Področje gospodarstva

Gospodarska zbornica Slovenije
https://www.gzs.si/
GZS Območna zbornica Zasavje
https://www.gzs.si/oz_zasavje
Obrtna zbornica Slovenije
http://www.ozs.si/
OOZ Hrastnik
http://www.ooz-hrastnik.si 
OOZ Trbovlje
http://www.ooz-trbovlje.si
OOZ Zagorje ob Savi
http://www.ooz-zagorje.si
e-VEM - Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem

Področje človeških virov

Zavod za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=1200
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
http://www.sklad-kadri.si/
Zavod RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/ 
Zasavska ljudska univerza
https://www.zlu.si/
Center RS za poklicno izobraževanje
http://www.cpi.si/
Andragoški center RS
http://www.acs.si/


Področje okolja, prostora in infrastrukture

Ekosklad
https://www.ekosklad.si/
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
http://www.kgzs.si/
Zavod za gozdove Slovenije
http://www.zgs.si/
Zavod RS za varstvo narave
http://www.zrsvn.si/sl/default.asp

Področje nevladnih organizacij

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)
http://www.cnvos.si/
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS
http://www.fiho.si/index.php?id=razpis10.php
Zavod za razvoj mobilnosti (MOVIT)
http://www.movit.si/

Področje regionalnega razvoja

Slovenski regionalno razvojni sklad
http://www.regionalnisklad.si/
Slovenski podjetniški sklad
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
SPIRIT Slovenija, javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
http://www.spiritslovenia.si/

Nosilne regionalne razvojne agencije

Razvojni center Murska Sobota
http://www.rcms.si 
RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.
http://www.rra-koroska.si 
RASR, Razvojna agencija savinjske regije d.o.o.
http://www.rasr.si
Regionalna razvojna agencija Posavje
http://www.rra-posavje.si
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o
http://www.rc-nm.si
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
http://www.bsc-kranj.si
Posoški razvojni center
http://www.prc.si
RRA Zeleni kras, d.o.o.
http://www.rra-zk.si
Mariborska razvojna agencija 
http://www.mra.si 
Regionalni razvojni center Koper
http://www.rrc-kp.si
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
http://www.rralur.si

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.