SI / EN

Občina Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi v številkah147 km2 površin
16307 prebivalcev
1151 podjetij
1726 povp. bruto plača
68 % delovne aktivnosti
Občina Zagorje ob Savi meri 147 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 43. mesto.
  
Leta 2022 je imela občina 16.307 prebivalcev (8.169 moških in 8.138 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 110,8 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103,9 prebivalca na km2).
 
V letu 2021 je bilo število živorojenih nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,6 (v Sloveniji -2). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -2,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,8 (v Sloveniji -0,9).
 
V letu 2022 je bila povprečna starost občanov 44,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 leta).
 
Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da je med prebivalci te občine bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 137 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
 
Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da je v občini delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 646 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 82 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 1.530 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 590 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 38 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.
 
Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da je med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) bilo približno 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (66 %).
 
Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da je povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.
 
V letu 2021 je bilo v občini 383 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Povprečno število oseb v stanovanju je bilo 3,1. Povprečna uporabna površina stanovanja pa je bila 83,3 m2.
 
Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da je vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (547 avtomobilov na 1000 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.
 
Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da je bilo v občini zbranih 337 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 18 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Vir: http://www.stat.si

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.