SI / EN

Cenik
CENIK STORITEV RRA ZASAVJE


Storitev

Cena brez DDV

Svetovanje (prijava na razpis RS/EU – M70.220, priprava poslovnega načrta, finančno vrednotenje projektov, izvajanje projekta, koordiniranje, poročanje)

30 €/ura

Priprava in izdelava raziskav, anket, študij in analiz – G63.110, M73.200

30 €/ura

Izdelava poslovnega modela ali poslovnega načrta - M70.220, M72.110, M72.190, M72.200

od 600 do 1200 €

Izdelava DIIP-a - M70.220, M72.110, M72.190, M72.200

od 600 do 900 €

Izdelava predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa - M70.220, M72.110, M72.190, M72.200

od 600 do 1200 €

Priprava in izdelava druge projektne dokumentacije – M70.220, M72.110, M72.190, M72.200

30 €/ura

Celovito vodenje projekta – M70.220

35 €/ura

Priprava in izdelava prijavne dokumentacije za razpise  RS/EU (Priprava projektne prijave) - M70.220, M72.110, M72.190, M72.200

Za projekte do 50.000 € – 500 € + znesek v višini  3 % odobrenih sredstev, če je projekt uspešen
 
Za projekte od 50.000 do 200.000 € – 1000 € + znesek v višini  4 % odobrenih sredstev, če je projekt uspešen
 
Za projekte nad 200.000 € – 1500 € + znesek v višini  5 % odobrenih sredstev, če je projekt uspešen

Prevajanje SLO – ANG in ANG – SLO* - M74.300

Prevod iz angleščine v slovenščino – 13 €/stran
 
Prevod iz slovenščine v angleščino – 17 €/stran
   

     *Cene prevajanja angleščine veljajo za 1 prevajalsko stran (1500 znakov brez presledkov ali 250 besed)     Cena je dokončno definirana glede na zahtevnost naročila.
 
     Občine in občinski javni zavodi iz razvojne regije Zasavje so upravičene do popusta v višini do 50 %.
 
     S cenikom se je na 24. redni seji z dne 17. 3. 2021 seznanil Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje.
 
 
 
Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.