SI / EN

Konferenca platforme za pravični prehod v Bruslju

Predstavniki RRA Zasavje so se 16. in 17. aprila 2024 udeležili Konference platforme za pravični prehod v Bruslju. Na konferenci, ki poteka dvakrat letno, si predstavniki premogovnih regij izmenjujejo izkušnje in dobre prakse s področja prestrukturiranja premogovnih regij.

Na 9. konferenci platforme pravičnega prehoda so se osredotočili na ključne vidike izvajanja Programa pravičnega prehoda (JTF) v EU ter njegove vplive na lokalne skupnosti in delavce. Komisarka Ferreira je otvorila dogodek s poudarkom na dosežkih do sedaj, vključno z odobritvijo 70 območnih načrtov pravičnega prehoda, ki zajemajo 96 območij po EU, ter uspešnim začetkom izvajanja projektov v teh načrtih. Sledil je video prispevek komisarke Simson, ki je izpostavil pomen vključevanja državljanov pri prehodu na obnovljive vire energije in prizadevanjih za dekarbonizacijo EU. Predstavniki regij, podprtih s strani JTF, so nato imeli priložnost predstaviti konkretne primere projektov in se vključiti v razpravo s komisarko Ferreira, kjer so opisali, kako ti projekti prispevajo k pravičnemu prehodu na regionalni ravni in k ciljem evropske kohezije.
V nadaljevanju so prisluhnili ključnim govorcem, kot je Zakia Khattabi, ministrica za podnebje, okolje, trajnostni razvoj in Zeleni dogovor v Belgiji, ki je osvetlila prizadevanja Belgije v okviru predsedovanja Svetu EU za spodbujanje pravičnega prehoda za vse. Sledila je razprava o potrebi po učinkovitem spremljanju izvajanja JTF projektov, pa tudi o vlogi pravičnega prehoda pri zmanjševanju revščine in zagotavljanju vključujoče poti naprej za prizadete skupnosti.

Poudarek je bil tudi na vlogi mladih pri oblikovanju pravičnih prehodov po svetu ter na pomembnosti energijskih skupnosti in prilagajanju delovne sile novim zahtevam zelenega gospodarstva. Konferenco je zaključil komisar Nicolas Schmit, ki je povzel ključne točke razprav in izpostavil pomen spretnosti za uspeh zelenega in pravičnega prehoda.

Udeležba predstavnikov RRA Zasavje na konferenci je del aktivnosti v okviru soupravljanja Pravičnega prehoda Zasavja, ki so v celoti financirane iz dodatnih sredstev za tehnično pomoč, ki jih je RRA Zasavje pridobila s strani Evropske komisije.
 Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.