SI / EN

Zasavje

Zasavje v številkah485 km2 površin
57.091 prebivalcev
4.011 podjetij
13.236 (EUR/preb) reg. BDP
66 % delovne aktivnosti
Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.

Zasavska regija je najbolj rudarska regija v Sloveniji, gospodarski razcvet je pred več kot dvesto petdeset leti doživela ravno na temeljih črnega zlata – premoga, ki je narekoval tudi razvoj ostalih industrijskih panog. Več kot sto petdeset let tradicije v Zasavski regiji ima tudi steklarska industrija.

Regija ima priključek na avtocestno omrežje pri Trojanah, neposredno skozi njo pa teče železniška povezava v okviru tako V., kot tudi X. pan-evropskega prometnega koridorja. Regija je oddaljena le slabo uro vožnje od prestolnice in dobre pol ure od Celja, s čimer ponuja odlično izhodišče tako znotraj Slovenije, kot tudi širše.

Danes se v Zasavski regiji, na temelju bogatega tehniškega znanja iz preteklosti, nadalje razvijajo steklarska, elektrotehnična, kemična, livarska in strojna industrija. Energetika je v fazi prestrukturiranja, saj se rudarjenje končuje.

Obenem se razvijajo inovativna manjša in srednja podjetja s področja informacijskih tehnologij in novih materialov. Nekatera od njih so visoko specializirana in vodilna – globalno, ne le lokalno.

V regiji priložnost za razvoj ponujajo nekateri prazni industrijski objekti in nekdanje rudarske površine. V regiji so na voljo tudi raznovrstne finančne vzpodbude razvojne podpore, s katerimi Vlada Republike Slovenije spodbuja gospodarsko konkurenčnost regije v obliki nepovratnih in povratnih sredstev, davčnih olajšav za investiranje, zaposlovanje in podobno.

Zasavska regija ponuja tudi obilo priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Pohodništvo v krajinskih parkih v zasavskem hribovju, turno kolesarske poti, spusti po reki Savi, rudarski muzeji in tehniška dediščina so le nekatere izmed njih.

Dobrodošli v Zasavju in zasavski srečno!
Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.