SI / EN

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET ZAVODA RRA ZASAVJE

na podlagi šestega odstavka 9. člena Statuta javnega zavoda RRA Zasavje, objavlja Regionalna razvojna agencija Zasavje javni poziv za imenovanje

PREDSTAVNIKA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET ZAVODA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZASAVJE

Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje (v nadaljevanju svet zavoda agencije) je sestavljen iz 8 predstavnikov občin ustanoviteljic (Občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija), dveh predstavnikov zaposlenih na agenciji in predstavnika zainteresirane javnosti. Slednjega v svet zavoda imenuje Svet Zasavske regije, ki ga sestavljajo župani občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija in sicer izmed kandidatov, prijavljenih na javni poziv za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga objavi agencija.

Na javni poziv se lahko prijavijo vse polnoletne osebe. V prijavi morajo navesti:
- svoje osebne podatke,
- naslov in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi,
- morebitni elektronski naslov,
- doseženo izobrazbo in pridobljene delovne izkušnje,
- v prijavi je potrebno navesti še, zakaj želijo sodelovati kot predstavnik zainteresirane javnosti v svetu zavoda agencije.

Prijave morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi ali na elektronski naslov agencije info@rra-zasavje.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na sedež agencije ali na naveden elektronski naslov do 20.05.2024.

Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo na telefosnki številki 083 849 500.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.