SI / EN

Krepitev vloge RSR Zasavje v procesu pravičnega prehoda

Regionalni razvojni svet zasavske regije se je 10. aprila 2024 sestal na osmi redni seji v obdobju 2021-2027. Največ razprave je sprožila obravnava letnega poročila o izvajanju Območnega načrta za pravični prehod zasavske premogovne regije za leto 2023. Člani sveta so znova izrazili pričakovanje, da ministrstvo za gospodarstvo čimprej objavi javni razpis za produktivne naložbe Sklada za pravični prehod, saj zamude z objavo razpisa namreč močno ogrožajo kvalitetno izvedbo začrtanih projektov gospodarstva, s tem pa tudi izvajanje celotnega procesa pravičnega prehoda v regiji. Regionalni razvojni svet zasavske regije je izrazil tudi potrebo po večji vključenosti sveta v aktivnosti pravičnega prehoda, zato je pooblastil Regionalno razvojno agencijo Zasavje, da organizira v zadnjem kvartalu leta predstavitev evalvacije poteka Sklada za pravični prehod in pozove k udeležbi vsa pristojna ministrstva.

Na seji so člani obravnavali aktualne novosti s področja Sklada za pravični prehod, poročilo o izvajanju aktivnosti Centra za pravični prehod za leto 2023 in Akcijski načrt Centra za pravični prehod za leto 2024. Mojca Šteblaj in Petra Misja Zorko iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj sta pojasnili, da si tudi MKRR prizadeva za čimprejšnjo objavo razpisa za produktivne naložbe in pri tem sodeluje z ministrstvom za gospodarstvo. Glede na intenzivni potek aktivnosti vsi udeleženi upajo, da bo razpis objavljen še v aprilu. Člani RSR so se strinjali s predlogom predsednika sveta, župana Hrastnika Marka Funkla, da je treba sklicati evalvacijski sestanek resornih ministrstev, ki so vključena v proces izvajanja Območnega načrta za pravični prehod Zasavja, saj želijo biti člani čim bolj vpeti v celoten proces pravičnega prehoda in pridobiti čim več informacij, ki jih bodo lahko posredovali po terenu.

Aktualni dopolnjen poziv Dogovora za razvoj regij je predstavila Andreja Jenko iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Direktor RRA Jani Medvešek je ob tem povedal, da so Regionalne razvojne agencije v procesu priprav na objavo poziva vztrajale, da se dopolnitev objavi za vsa področja hkrati, saj regije sicer ne bodo mogle smiselno načrtovati svojih sredstev za DRR. V pozivu je po posameznih področjih ostalo odprtih še veliko vprašanj in nejasnosti na katere so regije že večkrat opozorile in onemogočajo optimalno izrabo sredstev v občinah. Ministrstvo bo 22. aprila tako organiziralo informativni dan za upravičence - občine v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji, na katerem bodo predstavniki posredniških teles (poleg MKRR še MNVP, MZI in MOPE) pojasnili vse podrobnosti iz poziva. Za konec so člani potrdili letno poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027 za leto 2023.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.