SI / EN

Izplačanih že dobrih 9 milijonov za zasavski Center DUBT

Kemijski inštitut je prejel predplačilo v višini 9 milijonov evrov za vzpostavitev projekta Centra za demonstracije in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij (Center DUBT), ki se bo financiral iz Sklada za pravični prehod in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s čimer se tudi uradno začenja izvajanje največjega projekta v okviru pravičnega prehoda Zasavja.

Center DUBT, ki bo predstavljal prvo javno znanstveno-raziskovalno institucijo v Zasavju, je »težak« nekaj več kot 32 milijonov evrov, od katerih bo Sklad za pravični prehod prispeval 27,3 milijona evrov. Prvo predplačilo sredstev v višini dobrih 9 milijonov evrov je že bilo nakazanih na račun Kemijskega inštituta.

»S prvo tranšo sredstev tudi uradno začenjamo implementirati aktivnosti projekta, trenutno smo sicer v fazi nakupa prostora in pripadajoče opreme, s koncem leta pa že pričakujemo, da bodo prvi zaposleni pričeli z delom na lokaciji«, je sporočil Ilja Gasan Osojnik Črnivec s Kemijskega inštituta. Sicer pa se prva nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo iz sredstev Sklada za pravični prehod že ustvarjajo. »Kemijski inštitut je objavil dve prosti delovni mesti za delo v laboratoriju za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij v okviru novega centra DUBT. Razpisa sta objavljena na spletni strani Kemijskega inštituta,«, je povedal Osojnik Črnivec.

V okviru projekta s ciljem naložb v rast in delovna mesta, ki se izvaja po prednostni nalogi »Prestrukturiranje premogovnih regij« v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, bomo okrepili kapacitete na področju raziskav, razvoja in inovacij, s čimer zasavsko regijo postavljamo na zemljevid vozlišča znanosti. Z novimi produkti in storitvami v okviru omenjenega projekta namreč želimo pozitivno vplivati na gospodarstvo pri prehodu v nizkoogljično družbo.

Kemijski inštitut bo Center v Kisovcu vzpostavil s pomočjo evropskih sredstev, ki občini Zagorje ob Savi prinašajo vrhunsko raziskovalno infrastrukturo za razvoj tehnologij na področju brezogljičnih tehnologij. Center bosta namreč sestavljala laboratorij za razvoj in testiranje baterij in laboratorij za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij, kjer se bo zaposlilo najmanj 15 oseb z ustreznimi znanji, kot so raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci. Na dolgi rok bodo vzpostavili sodelovanje z različnimi podjetji tako znotraj kot izven regije kot tudi na mednarodnem parketu.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.