SI / EN

Objavljena prva dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) je 29. 3. 2024 objavilo prvo dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij (DRR) 2021 – 2027 za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah. Regionalne razvojne agencije so v procesu priprav na objavo poziva vztrajale, da se dopolnitev objavi za vsa področja hkrati, saj regije sicer ne bodo mogle smiselno načrtovati svojih sredstev za DRR. V pozivu je po posameznih področjih ostalo odprtih še veliko vprašanj in nejasnosti na katere so regije že večkrat opozorile in onemogočajo optimalno izrabo sredstev v občinah. Ministrstvo bo v prihodnjih dneh tako organiziralo informativni dan za upravičence - občine v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji, na katerem bodo predstavniki posredniških teles (poleg MKRR še MNVP, MZI in MOPE) pojasnili vse podrobnosti iz poziva.

Skupni obseg sredstev v povabilu znaša 440,07 milijonov evrov, od tega 286,04 milijonov evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 milijonov evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Po besedah ministra dr. Aleksandra Jevška bo mogoče sredstva glede na kakovost in izvedljivost projektov prerazporejati med regijami po posameznih področjih, kar prinaša večjo finančno samostojnost regij in lahko predstavlja tudi model za regionalizacijo v širšem pomenu.

Povabilo vsebuje naslednja vsebinska področja:
  • Podjetniški inkubatorji, posredniško telo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Oskrba s pitno vodo, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Zelena infrastruktura, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni: Regijski centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne strategije, posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE).
  • Državno kolesarsko omrežje, posredniško telo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI).

V okviru prvega poziva konec preteklega leta so vse regije v Dogovor za razvoj regij umestile podjetniški projekt PONI - POdjetno Nad Izzive. Za DRR so v skladu s Programom evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada ter sredstva iz integralnega proračuna RS. 

Povabilo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, med javnimi objavami, na povezavi.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.