SI / EN

Osnovni podatki

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je javni zavod, ustanovljen s strani vseh treh zasavskih občin. Od vpisa v evidenco regionalnih razvojnih agencij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v juliju 2016, je RRA Zasavje nosilna institucija regionalnega razvoja v Zasavski razvojni regiji v programskem obdobju 2014 - 2020 ter 2021 - 2027.

RRA Zasavje opravlja splošne razvojne naloge. Pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program, dogovor za razvoj regije in regijske projekte. Nudi strokovno in tehnično podporo delovanju sveta regije in razvojnega sveta regije in vodi regijsko razvojno mrežo.

RRA Zasavje je dodatno izvajala instrumente v okviru Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v programskem obdobju od 2013 - 2020.

Na RRA Zasavje se lahko prenašajo tudi druge razvojne naloge države v javnem interesu, kot so regijske garancijske sheme, regijske štipendijske sheme in lokalne akcijske skupine.

RRA Zasavje z usposobljeno in motivirano ekipo zaposlenih spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež za trajnostni razvoj Zasavske regije in se povezuje tako z domačimi, kot tujimi partnerskimi organizacijami v okviru izvajanja EU kohezijske politike in EU teritorialnega sodelovanja.


Datum vpisa v sodni register: 14. 3. 2016
Matična številka: 7032927000
Davčna številka: SI 27400336
Firma: Regionalna razvojna agencija Zasavje
Skrajšana firma: RRA Zasavje
Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi
Poslovni enoti: PE Hrastnik - Log 2, 1430 Hrastnik, PE Trbovlje - Opekarna 28a, 1420 Trbovlje
Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod
Družbeniki: Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi
Zakoniti zastopnik: Jani Medvešek, direktor
TRR: SI56 0110 0600 8367 146 (Uprava RS za javna plačila), BIC: BSLJSI2X, šifra proračunskega uporabnika: 21717


Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015) je na voljo na tej povezavi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018) je na voljo na tej povezavi.Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.