SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Partnerstvo za pospeševanje podjetništva

Pri projektu »Partnerstvo za pospeševanje podjetništva« sodelujejo trije partnerji – vodilni partner - podjetje BIRO ZUPAN d.o.o., partner 1 - Razvojna regionalna agencija Zasavje in partner 2 - Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju – IVIZ. Namen operacije je na enem mestu združiti vzpodbujanje mladih za podjetniško razmišljanje, nudenje ustreznega dodatnega izobraževanja, pomoč v začetni podjetniški fazi in nadaljnjo spremljanje poslovanja zainteresiranih udele...

Javno naročilo za rekonstrukcijo lokalne ceste na odseku G2 108-Šavna Peč - I. faza

Na tej spletni strani vam je na voljo dokumentacija v zvezi z javnim naročilom za rekonstrukcijo lokalne ceste na odseku G2 108-Šavna Peč - I. faza: razpisna dokumentacija , ESPD obrazec , obrazci , predračunski elaborat , osnutek gradbene pogodbe , tehnično poročilo , gradbena situacija , pregledna situacija . V primeru, da se vam po kliku na povezavo datoteka ne naloži na računalnik, si lahko datoteko na računalnik naložite tako, da greste z miško do po...

PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI

Zasavski in Savinjsko- Šaleški regiji je Evropska komisija v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji  (ang. Platform on Coal Regions in Transition)  priznala status pilotne regije. Na četrtem srečanju Platforme aprila v Bruslju je s strani Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev obeh regij, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki naše agencije. V Evropski uniji je trenutno v 12 državah 41 premogovnih regij, v katerih je v premogovni dejavnosti neposredno zapo...

Javno naročilo za sanacijo plazu Zajec

Na tej spletni strani vam je na voljo dokumentacija v zvezi z javnim naročilom za sanacijo plazu Zajec: razpisna dokumentacija ESPD obrazec obrazci predračunski elaborat osnutek gradbene pogodbe tehnično poročilo načrt gradbenih konstrukcij . V primeru, da se vam po kliku na povezavo datoteka ne naloži na računalnik, si lahko datoteko na računalnik naložite tako, da greste z miško do povezave, kliknete na desni gumb miške, izberete ukaz "shrani povezavo ...

Gradnja gasilskega doma na Dolu pri Hrastniku in pripadajoče komunalne infrastrukture - I. faza

Na tej spletni strani vam je na voljo dokumentacija v zvezi z javnim naročilom za Gradnja gasilskega doma na Dolu pri Hrastniku in pripadajoče komunalne infrastrukture  - I. faza: razpisna dokumentacija ESPD obrazec obrazci obrazec 14 - gradbena pogodba Podrobnejša projektna dokumentacija s popisom del pa vam je na volj na spletnem naslovu  https://app.box.com/s/wn71shrmkosio1lbbd5vr78q5dhzkvdx/folder/77284147592 ...

Interreg Europe - projekt RAMSAT

Evropska komisija je odločila, da bo preko programa evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg Europe sofinancirala izvedbo projekta RAMSAT, v katerem je skupaj še s petimi partnerji tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje). Projekt RAMSAT (ang. okrajšava za Revitalizing Remote And Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism) je namenjen revitalizaciji odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo trajnostnega turizma. Trajnostni turizem, ki temelji na nar...

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - PROJEKT ALL IN

Regionalna razvojna agencija Zasavje bo od 1.1.2019-31.12.2020 vodila projekt Pot do pripadnosti: Od medkulturnega dialoga do socialne vključenosti ( Pathways to belonging: From interculturAL dialogue to sociaL INclusion , Akronim ALL IN ) Izbor ideje je izhaja iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti izredno pestro in raznoliko. Živahna migracijska gibanja na celotnem delu Slovenije ter delavske migracije v naši regiji, so povzročile, da se v Zasavju skriva velika ...

Socialna aktivacija dolgotrajno brezposlenih

RRA Zasavje v obdobju od junija 2018 sodeluje pri dveh enoletnih projektih s področja socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih, ki se izvajata v občinah Trbovlje in Hrastnik.   Oba projekta koordinira  JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti iz Celja , v sklopu vsakega od njiju pa se bosta izvedla dva 6-mesečna programa. V vsak program bo do konca tega leta vključenih 15 udeležencev, skupaj v vsaki občini trideset.   Za izvajanje obeh projektov je torej  Zasavski regiji...

SPOT regija Zasavje

Izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 Območno obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi je bila skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Trbovlje uspešna pri prijavi na Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022. ...

Regijska garancijska shema Zasavje

Datum obajve: 29.9.2017 PRVI JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V ZASAVSKI STATISTIČNI REGIJI Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS Zasavje) za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju zasavske statistične regije in v sodelovanju z bankami. Pod...

Podjetniške zgodbe in podjetno v svet podjetništva HRT

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130-17Z980001 Regionalna razvojna agencija Zasavje izvaja  program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2017 . V program je bilo v času od julija do konca oktobra 2017 vključenih 20 brezposelnih oseb iz občin Trbovlje in Hrastnik, od januarja do konca aprila 2018 pa bo vanj vključenih 10 udeležencev. Več informacij: info@rra-zasavje...

Zasavski podjetniški Meetup-i

Zasavski podjetniški Meetup-i so srečanja, ki so namenjena vsem, ki jih podjetništvo zanima na takšen ali drugačen način. Pobuda za načrtovanje in izvedbo Zasavskih podjetniških Meetup-ov izhaja iz nekaj posameznikov, mladih podjetnikov iz Zasavja, ki so v prvi polovici letošnjega leta začeli z realizacijo načrtovane ideje. Srečanja se odvijajo približno trikrat letno, vsakokrat pa organizatorji poskrbijo, da je mreženje čim bolj učinkovito ter da udeleženci z vsakega srečanja odidejo z novim z...

Regijska štipendijska shema Zasavje

Regionalna razvojna agencija Zasavje shemo izvaja od šolskega/ študijskega leta 2016/2017 dalje. Pred tem je shemo izvajala prejšnja pristojna regionalna razvojna agencija v Zasavju- Regionalni center za razvoj Zasavje, d.o.o.. V zasavski statistični regiji želi RRA Zasavje vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti že izkazal za uspešnega. RŠS Zasavje se izvaja na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija. S shemo RRA Zasavje, ...

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

PRILOŽNOSTI PROGRAMA HRT 2013-2020 Vlada Republike Slovenije je v letu 2013 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje , kjer je bilo območje omenjenih treh občin določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju 2013-2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore. V letu 2016 je v...

EU za državljane - Projekt ACCESS

Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s še šestimi partnerji iz različnih evropskih držav sodeluje v mednarodnem projektu z naslovom "European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants" (ACCESS) . Program: Evropa za državljane Projekt (v izvirniku): European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba Ukrep: Mreže mest Časovni okvir projekta: 1.1.2017 –...

Projekt za večjo zaposljivost mladih - KLJUČ

Projekt za večjo zaposljivost mladih »KLJUČ« je koordiniral Mladinski center Trbovlje, v njem pa sodelujejo projektni partnerji: RRA Zasavje, RA Kozjansko, MC Zagorje ob Savi, MC Šmocl Laško in Katapult Trbovlje. Projekt se je izvajal med 15.9.2016 in 15.9.2018 , sredstva za izvajanje pa so bila namenjena preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Evropskega socialnega sklada (Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018). Projekt se...