SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - PROJEKT ALL IN

Regionalna razvojna agencija Zasavje bo od 1.1.2019-31.12.2020 vodila projekt Pot do pripadnosti: Od medkulturnega dialoga do socialne vključenosti ( Pathways to belonging: From interculturAL dialogue to sociaL INclusion , Akronim ALL IN ) Izbor ideje je izhaja iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti izredno pestro in raznoliko. Živahna migracijska gibanja na celotnem delu Slovenije ter delavske migracije v naši regiji, so povzročile, da se v Zasavju skriva velika ...

Socialna aktivacija dolgotrajno brezposlenih

RRA Zasavje v obdobju od junija 2018 sodeluje pri dveh enoletnih projektih s področja socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih, ki se izvajata v občinah Trbovlje in Hrastnik.   Oba projekta koordinira  JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti iz Celja , v sklopu vsakega od njiju pa se bosta izvedla dva 6-mesečna programa. V vsak program bo do konca tega leta vključenih 15 udeležencev, skupaj v vsaki občini trideset.   Za izvajanje obeh projektov je torej  Zasavski regiji...

SPOT regija Zasavje

Izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 Območno obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi je bila skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Trbovlje uspešna pri prijavi na Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022. ...

Regijska garancijska shema Zasavje

Datum obajve: 29.9.2017 PRVI JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V ZASAVSKI STATISTIČNI REGIJI Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS Zasavje) za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju zasavske statistične regije in v sodelovanju z bankami. Pod...

Podjetniške zgodbe in podjetno v svet podjetništva HRT

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130-17Z980001 Regionalna razvojna agencija Zasavje izvaja  program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2017 . V program je bilo v času od julija do konca oktobra 2017 vključenih 20 brezposelnih oseb iz občin Trbovlje in Hrastnik, od januarja do konca aprila 2018 pa bo vanj vključenih 10 udeležencev. Več informacij: info@rra-zasavje...

Zasavski podjetniški Meetup-i

Zasavski podjetniški Meetup-i so srečanja, ki so namenjena vsem, ki jih podjetništvo zanima na takšen ali drugačen način. Pobuda za načrtovanje in izvedbo Zasavskih podjetniških Meetup-ov izhaja iz nekaj posameznikov, mladih podjetnikov iz Zasavja, ki so v prvi polovici letošnjega leta začeli z realizacijo načrtovane ideje. Srečanja se odvijajo približno trikrat letno, vsakokrat pa organizatorji poskrbijo, da je mreženje čim bolj učinkovito ter da udeleženci z vsakega srečanja odidejo z novim z...

Regijska štipendijska shema Zasavje

Regionalna razvojna agencija Zasavje shemo izvaja od šolskega/ študijskega leta 2016/2017 dalje. Pred tem je shemo izvajala prejšnja pristojna regionalna razvojna agencija v Zasavju- Regionalni center za razvoj Zasavje, d.o.o.. V zasavski statistični regiji želi RRA Zasavje vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti že izkazal za uspešnega. RŠS Zasavje se izvaja na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija. S shemo RRA Zasavje, ...

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

PRILOŽNOSTI PROGRAMA HRT 2013-2020 Vlada Republike Slovenije je v letu 2013 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje , kjer je bilo območje omenjenih treh občin določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju 2013-2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore. V letu 2016 je v...

EU za državljane - Projekt ACCESS

Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s še šestimi partnerji iz različnih evropskih držav sodeluje v mednarodnem projektu z naslovom "European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants" (ACCESS) . Program: Evropa za državljane Projekt (v izvirniku): European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba Ukrep: Mreže mest Časovni okvir projekta: 1.1.2017 –...

Projekt za večjo zaposljivost mladih - KLJUČ

Projekt za večjo zaposljivost mladih »KLJUČ« je koordiniral Mladinski center Trbovlje, v njem pa sodelujejo projektni partnerji: RRA Zasavje, RA Kozjansko, MC Zagorje ob Savi, MC Šmocl Laško in Katapult Trbovlje. Projekt se je izvajal med 15.9.2016 in 15.9.2018 , sredstva za izvajanje pa so bila namenjena preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Evropskega socialnega sklada (Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018). Projekt se...