SI / EN

Interreg Europe - projekt RAMSAT

  • O projektu
  • Aktivnosti
  • Sporočilo za javnost
Evropska komisija je odločila, da bo preko programa evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg Europe sofinancirala izvedbo projekta RAMSAT, v katerem je skupaj še s petimi partnerji tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje).

Projekt RAMSAT (ang. okrajšava za Revitalizing Remote And Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism) je namenjen revitalizaciji odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo trajnostnega turizma. Trajnostni turizem, ki temelji na naravni in kulturni dediščini, lahko v takšnih predelih poveča ekonomsko aktivnost, in jih tako naredi privlačnejše za bivanje in izvajanje poslovnih dejavnosti, hkrati pa prispeva k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.   

V Zasavju se veliko naravne in kulturne dediščine nahaja prav v njenih odročnih in hribovitih predelih, in sicer v obliki zavarovanih območij Natura 2000 in planinskih ter tematskih poti. Že od nekdaj so ti predeli priljubljeni med lokalnimi prebivalci in planinci kot prostor za sprostitev in rekreacijo. Pred kratkim se je preko zasavskega hribovja speljala tudi Slovenska turnokolesarska pot, ki je regijo postavila na turnokolesarski zemljevid. Zelo popularno v regiji postaja tudi ukvarjanje s padalstvom in raftingom. Odročni in hriboviti predeli Zasavja imajo tako velik potencial za razvoj trajnostnega turizma, zato se ga bo poskušalo s projektom RAMSAT razviti do te mere, da bo Zasavje postalo regija, ki s pomočjo trajnostnega turizma uspešno ohranja naravno in kulturno dediščino.

V projektu poleg RRA Zasavje sodelujejo še naslednji partnerji:
  • Alto Alentejo Intermunicipal Community (Portugalska), vodilni partner
  • Euroregion Pleven-Olt (Bulgarija)
  • Provincial Government of Teruel (Španija)
  • Rural Area Partnership in Derry Ltd (Združeno kraljestvo)
  • Rasinari Municipality (Romunija).

V okviru projekta bodo partnerji izvedeli 30 delavnic s projektnimi deležniki, 4 tematske seminarje, 2 medregionalni delovni srečanji, 6 študijskih obiskov, v okviru katerih bodo sodelovali predstavniki partnerjev in deležniki iz vseh regij, ki sodelujejo v projektu (predstavniki društev in drugih združenj). Vsi partnerji bodo nato v zadnji fazi projekta naredili akcijski načrt, ki bo vključeval projekte za revitalizacijo gorskih in odročnih predelov regij in predvidel sredstva za izvedbo teh projektov.  

Projekt se bo izvajal štiri leta. Proračun projekta znaša 885.767,00 EUR, od katerih 126.300,00 EUR pripada RRA Zasavje. RRA Zasavje bo 85% sredstev za sofinanciranje projekta pridobil iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 % pa bo pridobil iz lastnih virov.
                                                                                                                                
Srečanje projektnih parterjev projekta RAMSAT bo potekalo 21. in 22. 6. v mestih Castelo de Vide ter Marvão na Portugalskem.
Srečanje označuje konec prve faze projekta RAMSAT, v kateri so vsi partnerji razvili svoje akcijske načrte, ki podrobno opisujejo, kako se bodo izkušnje, pridobljene iz primerov dobrih praks v okviru partnerstva, implementirale v vsaki od regij.
 
 
Projekt RAMSAT  - Revitalizing Remote and Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism, v katerem je partner tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje, je odgovor na nujno potrebo po spodbujanju regionalnih politik za trajnostno rabo virov tako na ravni naravne in kulturne dediščine, kot na ravni alternativnega turizma.

Projekt se nanaša na tematski cilj varovanja okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov ter naložbeno prioriteto: ohranjanje, varovanje , promocija in razvoj naravne in kulturne dediščine programa Interreg Europe.

Oddaljena in gorata območja Evrope imajo v večini primerov velik razkorak z vidika razvoja kmetijskih ali industrijskih dejavnosti, a hkrati predstavljajo kulturne in naravne vire visoke vrednosti. Tovrstne oblike dediščine pogosto ostanejo neizkoriščene ali premalo izkoriščene, kar sčasoma privede do degradiranja.
Projekt RAMSAT z izmenjavo dobrih praks in znanja med partnerskimi regijami, spodbuja k izboljšanju regionalnih in lokalnih politik, usmerjenih v razvoj turizma na ciljnih območjih, z namenom zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov in kulturne dediščine ter spodbujanjem učinkovitejšega upravljanja.
Prva faza projekta je vključevala številne regionalnih diseminacijske dogodke, na katerih so partnerji skupaj z lokalnimi deležniki identificirali dobre regijske prakse, ki jih je mogoče prenesti tudi v druge regije.

Projektni partnerji so v prvi fazi projekta zbrali kar 25 dobrih praks, od katerih jih je 16 odobrenih in uspešno objavljenih tudi na platformi za učenje politik. Oblikovalci politik po vsej Evropi imajo sedaj oprijemljive primere dobrih praks, ki jih lahko replicirajo v svoje okolje.

V zadnji fazi projekta RAMSAT, so projektni partnerji razvili svoje akcijske načrte, v katerih je podrobno navedeno, kako bo implementacija pridobljenih izkušenj vplivala na izboljševanje instrumentov politike.

Vsi akcijski načrti so bili odobreni, s čimer projekt prehaja v drugo fazo, ki bo namenjena implementaciji načrtov v vseh partnerskih regijah.
 
Več informacij lahko najdete na: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ramsat/


                                      


DokumentiMartin Šikovc
Martin Šikovc
Vodja oddelka za pravični prehod in projekte

martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 503
+386(0)70 789 033

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.