SI / EN

Interreg Europe - projekt RAMSAT

  • O projektu
  • Aktivnosti
Evropska komisija je odločila, da bo preko programa evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg Europe sofinancirala izvedbo projekta RAMSAT, v katerem je skupaj še s petimi partnerji tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje).

Projekt RAMSAT (ang. okrajšava za Revitalizing Remote And Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism) je namenjen revitalizaciji odročnih in hribovitih predelov regij s pomočjo trajnostnega turizma. Trajnostni turizem, ki temelji na naravni in kulturni dediščini, lahko v takšnih predelih poveča ekonomsko aktivnost, in jih tako naredi privlačnejše za bivanje in izvajanje poslovnih dejavnosti, hkrati pa prispeva k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.   

V Zasavju se veliko naravne in kulturne dediščine nahaja prav v njenih odročnih in hribovitih predelih, in sicer v obliki zavarovanih območij Natura 2000 in planinskih ter tematskih poti. Že od nekdaj so ti predeli priljubljeni med lokalnimi prebivalci in planinci kot prostor za sprostitev in rekreacijo. Pred kratkim se je preko zasavskega hribovja speljala tudi Slovenska turnokolesarska pot, ki je regijo postavila na turnokolesarski zemljevid. Zelo popularno v regiji postaja tudi ukvarjanje s padalstvom in raftingom. Odročni in hriboviti predeli Zasavja imajo tako velik potencial za razvoj trajnostnega turizma, zato se ga bo poskušalo s projektom RAMSAT razviti do te mere, da bo Zasavje postalo regija, ki s pomočjo trajnostnega turizma uspešno ohranja naravno in kulturno dediščino.

V projektu poleg RRA Zasavje sodelujejo še naslednji partnerji:
  • Alto Alentejo Intermunicipal Community (Portugalska), vodilni partner
  • Euroregion Pleven-Olt (Bulgarija)
  • Provincial Government of Teruel (Španija)
  • Rural Area Partnership in Derry Ltd (Združeno kraljestvo)
  • Rasinari Municipality (Romunija).

V okviru projekta bodo partnerji izvedeli 30 delavnic s projektnimi deležniki, 4 tematske seminarje, 2 medregionalni delovni srečanji, 6 študijskih obiskov, v okviru katerih bodo sodelovali predstavniki partnerjev in deležniki iz vseh regij, ki sodelujejo v projektu (predstavniki društev in drugih združenj). Vsi partnerji bodo nato v zadnji fazi projekta naredili akcijski načrt, ki bo vključeval projekte za revitalizacijo gorskih in odročnih predelov regij in predvidel sredstva za izvedbo teh projektov.  

Projekt se bo izvajal štiri leta. Proračun projekta znaša 885.767,00 EUR, od katerih 126.300,00 EUR pripada RRA Zasavje. RRA Zasavje bo 85% sredstev za sofinanciranje projekta pridobil iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 % pa bo pridobil iz lastnih virov.

Martin Šikovc
Martin Šikovc
Vodja projekta

martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 503
+386(0)70 789 033

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.