SI / EN

Tematski seminar v Castel de Vidu in Zasavski akcijski načrt

V juniju 2022 smo se z deležniki projekta Ramsat udeležili tematskega seminarja na temo ohranjnaja kulturne dediščine, ki ga je vodilni partner projekta organiziral v Castel de Vidu, srednjeveškem mestu na vzhodu Portugalske. Na seminarju je župan mesta predstavil, kako mesto z ohranjanjem židovske kulturne dediščine, ki so jo mestu zapustili pred več kot pol stoletja izganani židi, privablja v mesto turiste iz vsega sveta (več na tej strani). Poleg tega mesta smo si ogledali tudi Marvao, ki je bilo v srednjem veku zgrajeno znotraj grajskega obzidja. Mesto se zaradi sodobnega načina življenja sooča z depopulacijo,  zato ga poskuša regija oživiti z različnimi ukrepi. Z enim so ukrepom so v mesto prestavili regionalne urade, ki v mesto privabljajo ljudi. Prav tako pa so ga preuredili v kulturno prizorišče, kjer vsako leto organizirajo mednarodni glasbeni festival (več na tej strani).

Na seminarju smo projektni partnerji predstavili akcijske načrte, ki se bodo izvedli v okviru druge faze projekta, tj. od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023. Naša agencija je predstavila Zasavski akcijski načrt, v katerem smo predstavili Pot srečno in predvideli aktivnosti za nadgradnjo in promocijo Poti.

Pot srečno povezuje območja s snovno in nesnovno rudarsko dediščino v občinah Laško, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi in dviguje zavest o pomenu te dediščine za identiteto in razvoj kraja. Namenjena je različnim ciljnim skupinam, saj nudi možnosti za rekreacijo, izobraževanje ter  odkrivanje naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti zasavskih krajev. Z vzpostavljeno infrastrukturo in različnimi doživetji pa bo prispevala tudi k razvoju trajnostnega turizma. 

Pot smo skupaj z deležniki projekta vzpostavili v prvi fazi projketa. V drugi fazi pa jo bomo nadgradili in promovirali na način, da bo dostopnejša in prijaznejpa za uporabo in med pohodniki prepoznavnejša.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.