SI / EN

Sestanek deležnikov dne 26. 1. 2022

V sredo, 26. 1. 2022 je naša agencija v okviru projekta Ramsat (Interreg Europe) organizirala spletni sestanek deležnikov, ki ga sestavljajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, KRC Hrastnik, društva RMED, Perkmandeljc, Šula, Rudarsko društvo Sv. Barbara ter STIK Laško in Zasavski muzej Trbovlje. Na sestanku je beseda večino časa tekla o Poti Srečno, ki bo povezovala tri zasavske občine in občino Laško po območjih, ki so bogata z rudarsko kulturno dediščino.

Na sestanku smo se strinjali, da se lahko pot vzpostavi do letošnjega poletja, in nanizali ideje o nadaljnji promociji te poti. RRA Zasavje bo do naslednjega sestanka pripravila osnutek akcijskega načrta o nadaljnji promociji Poti Srečno v okviru projekta RAMSAT.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.