SI / EN

Promocija rudarske kulturne dediščine


Občina Hrastnik in Kulturno-rekreacijski center Hrastnik sta uradno odprla nove prostore Turistično informacijskega centra Hrastnik (TIC). Skupaj z Regionalno razvojno agencijo Zasavje in njenim projektom RAMSAT so javnosti predstavili tudi novo turistično pohodniško pot ‘Pot Srečno’. Dogodka se je udeležil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki se je prav tako udeležil ogleda hrastniškega premogovnika.

Odprtje pohodniške poti je bilo zgodovinskega pomena, saj je to prva pot, ki povezuje zgodovino in dediščino treh občin Zasavja, poleg tega pa je medregionalna, saj del teče skozi Občino Laško in Savinjsko regijo. Pot je dolga več kot 40 kilometrov in predstavlja pomemben del turistične ponudbe v Zasavju in res pomemben korak k vključevanju industrijske dediščine v turizem.

Je zelo dober primer povezovanja naravne in kulturne dediščine s turizmom, zato RRA Zasavje v okviru projekta RAMSAT ni okleval s sodelovanjem pri vzpostavljanju poti. To je bila enkratna priložnost za promocijo projekta RAMSAT, s katero smo ljudi seznanili o pomenu kulturne dediščine za razvoj regije. Verjamemo tudi, da lahko projekti, kot je RAMSAT, pomagajo regijskim občinam, da se med seboj povežejo in si prizadevajo za skupni razvoj. 

Projekt RAMSAT je tako uvrščen na slovenski "turistični zemljevid", saj je njegov logotip natisnjen na 7 informativnih tablah, ki so bile tam postavljene, da pohodnike obveščajo o znamenitostih, pomembnih za rudarsko dediščino. Namen promocije projekta, tako na otvoritveni prireditvi kot na informativnih tablah, je ozaveščanje lokalne skupnosti ter domačih ali tujih obiskovalcev o pomenu ohranjanja industrijske dediščine.

Več o Poti Srečno na tej povezavi!

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.