SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Podjetja v Hrastniku in v Trbovljah tudi v letu 2018 uspešno črpala sredstva v okviru Programa HRT 2013-2020
10
Dec

Podjetja v Hrastniku in v Trbovljah tudi v letu 2018 uspešno črpala sredstva v okviru Programa HRT 2013-2020


Letošnje leto je v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti na problemskem območju HRT, ki spada pod Program HRT 2013-2020, prineslo občinama Hrastnik in Trbovlje zavidljivo vsoto sredstev.


V obdobju od januarja do decembra 2018 so podjetja lahko črpala iz naslova štirih odprtih razpisov. Razpis P7R 2017  - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada, se je odprl že konec leta 2017, zadnji rok za prijavo pa je bil 1.10.2018. Deset podjetij iz Hrastnika in Trbovelj je pridobilo 331.714, 52 €


V aprilu 2018 je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2. Glede na zadnje spremembe, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 76, je zadnji rok za prijavo 25.1.2019, podjetja pa so do danes pridobila 1.322.500,00 € ugodnih razvojnih kreditov.


Kot vsako leto, so za podjetja bolj zanimiva nepovratna sredstva. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je letos objavilo kar dva razpisa. Prvi, 5 JR HRT - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019, je bil objavljen v začetku leta. Prispelo je 22 vlog, ministrstvo je odobrilo 6 vlog, razdeljena pa so bila vsa razpisana sredstva v višini 1.270.755,00 €.
5 projektov je takšnih, ki že imajo sedež na območju občin Hrastnik in Trbovlje, 1 podjetje pa se je odločilo, da v Trbovljah odpre novo poslovno enoto.


Na začetku novembra 2018 je MGRT objavil Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 JR INV PO 2019. Razpis, ki se je zaprl 6.12.2018, je za Problemsko območje HRT, namenil 1.250.000,00 EUR, rezultati pa bodo predvidoma znani v začetku prihodnjega leta.


Če pogledamo celoten izkupiček zaključenih razpisov oz. rokov v letu 2018, lahko vidimo, da so trboveljska in hrastniška podjetja skupaj pridobila 2.924.969, 52 €, kar je dobrih 700.000 EUR več kot v letu 2017. Vsem dobitnikom sredstev iskreno čestitamo.
 
V okviru Programa HRT 2013-2020 oz. Ukrepa 1 – Programa spodbujanja konkurenčnosti na problemskem območju HRT 20132-2020, se (ne)povratna sredstva obetajo tudi v prihodnjem letu. Za več informacij se lahko obrnete na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (za občini Hrastnik in Trbovlje) ter na Regionalno razvojno agencijo Posavje (za občino Radeče), kjer vam poleg informacij o aktualnih razpisih v okviru Programa nudimo tudi sestanke in svetovanja.
 
Ne pozabite, da je Program HRT 2013-2020 sestavljen iz več ukrepov, kjer lahko pridobite tudi različna povračila in olajšave. Več informacij o ostalih ukrepih najdete tukaj.