SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

OSTALI UKREPI PROGRAMA HRT 2013-2020


Poleg Ukrepa 1 (Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo), Program ponuja še 5 drugih ukrepov, ki spadajo pod okrilje različnih institucij.

 
Ukrep 2 – Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost (Zavod RS za zaposlovanje)
Povračilo se lahko uveljavlja za zaposlitev brezposelne osebe, ki

• v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
• nima dokončane višje ali srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali
• je starejša od 50 let ali
• je pripadnik etnične manjšine ali
• se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov


Ukrep 3 – Davčne olajšave za zaposlovanje (Finančna uprava Republike Slovenije)

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino. Zavezanci si lahko zmanjšajo davčno osnovo in s tem davek, če najmanj za dvanajst mesecev zaposlijo brezposelno osebo, ki

• v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
• nima dokončane višje ali srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali 
• je starejša od 50 let ali
• je pripadnik etnične manjšine ali
• se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov


Ukrep 4 - Davčne olajšave za investiranje (Finančna uprava Republike Slovenije)

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino
Zavezanec lahko za investiranje

• uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70% investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije na območju programa in največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči
• uveljavlja znižanje davčne osnove za opremo, ki jo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe


Ukrep 5 – Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 

Ukrep se izvaja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancira iz evropskih skladov ter ga izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

4. Javni poziv partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 69.106,67 € iz ESRR sklada. Rok za prijavo je 15.11.2019. 


Ukrep 6 – Prometna in energetska infrastruktura

Ukrep se izvaja v okviru Ministrstva za infrastrukturo