SI / EN

Evropa za državljane - Projekt ALL IN

  • O projektu
  • Aktivnosti


Regionalna razvojna agencija Zasavje bo od 1.1.2019-31.8.2021 vodila projekt Pot do pripadnosti: Od medkulturnega dialoga do socialne vključenosti (Pathways to belonging: From interculturAL dialogue to sociaL INclusion, Akronim ALL IN). 

Izbor ideje je izhaja iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti izredno pestro in raznoliko. Živahna migracijska gibanja na celotnem delu Slovenije ter delavske migracije v naši regiji, so povzročile, da se v Zasavju skriva velika heterogenost kultur.

Zaradi narave razpisa je RRA Zasavje idejo razširila na transnacionalno raven in Evropsko komisijo prepričala s tezo, da migracije predstavljajo eno izmed najstarejših človeških aktivnosti, ki so skozi zgodovino oblikovale države, družbo, ter nacionalne, regionalne in lokalne identitete. Prav te so produkt zgodnejših valov selitev, ki pa vsekakor niso bile tako masovne, kot so današnje in so posledica velike mobilnosti in dostopnosti potovanj v zadnjih desetletjih. S tem družbe postajajo vse bolj multikulturne, pod vprašaj pa se postavljajo identitete do danes številnih homogenih nacij ter lokalnih in regionalnih skupnosti.
Projektni partnerji bodo pozitivne plati medkulturnega dialoga in negativne odzive, ki se lahko ob tem pojavljajo, obravnavali na 7 transnacionalnih študijskih obiskih, kjer bodo v različnih aktivnostih lahko sodelovali vsi evropski državljani.

V dveh letih trajanja projekta bodo projektni partnerji zbirali migrantske zgodbe z različnimi ozadji, z nekaterimi od njih pa se bomo lahko srečali v živo. Glavni namen zbiranja zgodb izhaja iz predpostavke, da se ljudje lažje poistovetimo z osebnimi zgodbami različnih ljudi, kot pa s statistiko.
 
Z namenom približevanja tujih kultur vsakemu evropskemu državljanu, se bodo skozi projekt zbirali in objavljali tudi kuharski recepti, ki predstavljajo most do spoznavanja in razumevanja kulturnih razlik, s tem pa se bo tuja kultura zanesla v vsak dom. Tako recepti, kot zgodbe in dobre prakse študijskih obiskov, bodo objavljene na blogu, končni produkt projekta pa bo tudi pdf brošura.

Projektni partnerji so:

Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija)
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija)
Center za demokracijo in človekove pravice (Črna Gora)
NVO Domovik (Kosovo*)
Regionalno združenje lokalnih oblasti Zahodne Makedonije (Grčija)
Inštitut za vzhodne študije (Poljska)
Občina Pegeia (Ciper)
Združenje mestnih organizacij Foligno (Italija)

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske Unije ''Evropa za državljane'', sklop Demokratično delovanje in državljanska udeležba, Ukrep Mreže mest.

 ALL IN INFO TEMPLATE

 Barbara Avsenak
Barbara Avsenak
Strokovna sodelavka (Center za pravični prehod)

barbara.avsenak@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 500
+386(0)70 484 201

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.