SI / EN

7. SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV (online - Grčija)

V torek, 15. in sredo 16.6.2021 je potekalo zadnje srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ALL IN, ki je tudi tokrat žal moralo potekati preko aplikacije Microsoft Teams.

Gostitelji zadnjega srečanja so bili partnerji iz Grčije Regionalno združenje lokalnih oblasti Zahodne Makedonije, ki so nam pripravili odličen dvodnevni dogodek.

Grčija je ena izmed držav, ki so najbolj čutile posledice migracij. Njihovi otoki Samos, Lezbos in Rodos so postali najbolj obremenjene točke migracijskih tokov.

Po uvodnih nagovorih smo prvi dan srečanja spoznali migracijsko politiko Grčije ter primere dobrih praks pri soočanju z migracijskimi tokovi. Spoznali smo nevladno organizacijo Arsis - ASSOCIATION FOR THE SOCIAL SUPPORT OF YOUTH, ki mladoletnim migrantom pomaga pri vključitvi v novo okolje.  Svoj prispevek k reševanju migrantske krize so nam predstavili tudi predstavniki Grškega Rdečega križa, ki deluje že od leta 1877.

Vsi udeleženci srečanja smo si bili enotni, da je pomemben del socialne vključenosti tudi dostop do izobrazbe, zato so nam predstavili tudi prispevek države k izobraževanju in razvoju študentov beguncev-priseljencev. Spoznali smo tudi sociološki vidik izobraževanja migrantov v Zahodni Makedoniji.
Drugi del srečanja se je začel z »živimi zgodbami«, ki so nam jih predstavili predstavniki neodvisne socialne organizacije Kinoniko EKAV, katere cilj je boj proti kakršni koli obliki socialne izključenosti. Predstavniki Kinoniko EKAV so nam predstavili svoje delo iz področja socialnega varstva, pravne službe, psihološke pomoči ter drugih delovnih področij. Prav tako smo slišali 3 migrantske zgodbe fantov, ki so prispeli v Grčijo ter čakajo na srečanje s svojimi družinami v Nemčiji.

Tudi zadnji del srečanja je bil posvečen predstavitvi primerov dobrih praks. Spoznali smo projekt NAOMI, katerega cilj je dati ljudem delo in dohodek v težkih časih. Beguncem in migrantom s tem dajejo možnost, da si ustvarijo novo življenje v Grčiji. Primere dobre prakse na področju vključevanja migrantov so nam predstavili tudi predstavniki nevladne organizacije Solidarity Now, ki vodi 3 solidarnostne center za ranljive skupin v katerih lahko posamezniki najdejo pomoč na področju izobraževanja, socializacije ter zaposlovanja.

Projekt smo zaključili z ugotovitvijo, da v vsaki državi našega partnerstva obstajajo številne dobre prakse na področju vključevanja migrantov in beguncev v družbo. Nekatere so si med seboj podobne, nekatere se razlikujejo, a skupno vsem je, da si želijo ustvariti boljši jutri za posameznike, med katerimi so že številni izgubili upanje.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.