SI / EN

5. SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV (online - Ciper)


Prvo srečanje v okviru projekta ALL IN v letu 2020 je zaradi spremenjenih okoliščin potekalo šele v mesecu decembru, ko smo se navadili in sprejeli, da smo se znašli v drugačni realnosti, ki vpliva na naše navade, potovanja, druženja, pridobivanje izkušenj, nenazadnje pa tudi na izvajanje evropskih projektov.
Prilagoditev srečanja na virtualen svet je bila nova izkušnja za vse vpletene, še posebej pa za partnerje iz Cipra, Občino Pegeio, ki je gostila tokratno srečanje med 15. in 16. decembrom 2020.

Sodobna tehnologija nam je omogočila, da smo spoznavali Ciper in občino Pegeio, domače okolje naših gostiteljev. Skozi delavnice in prezentacije smo spoznavali fizično in miselno razdeljenost otoške države, migracijsko sliko okolja, vključevanje in integracijo priseljencev v družbo, sprejemanje drugačnosti ter medkulturni dialog.
Organizatorji so se dotaknili tudi aktualne teme pandemije Covid 19, ki je vplivala tako na prihod migrantov, kot tudi na njihovo bivanje.
Širši javnosti je bilo namenjeno predavanje dr. Christosa Hadjioannou-a o rasizmu in vključevanju. Posnetek predavanja si lahko pogledate tukaj.

Drugi dan je tematsko zaokrožil prvega, saj je bilo več vsebin namenjenih konkretnim ukrepom, ki omogočajo aktivno participacijo migrantov. Ciprska družba namreč išče rešitve skozi programe zaposlovanja, šport ter druge lokalne iniciative, ki jih izvajajo različne neprofitne, nevladne ter mladinske organizacije, ki imajo za svoj cilj opolnomočenje večetnične  populacije.

Naslednje srečanje bo potekalo v mesecu marcu v Črni Gori, partnerji pa smo si ob koncu leta poleg že tradicionalnih voščil zaželeli, da se v letu 2021 vidimo v živo.

*Projekt je sofinanciran s strani programa Evropa za državljane. 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.