SI / EN

6. SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV (online - Črna Gora)

Regionalna razvojna agencija Zasavje se je 22. in 23. marca udeležila prvega srečanja projektnih partnerjev v okviru projekta ALL IN v letu 2021. Zaradi slabih epidemioloških razmer v večini držav, smo tudi tokratno srečanje morali izvesti virtualno. Konferenca "Na poti k socialni koheziji s pomočjo socialne vključenosti migrantov" je potekala preko aplikacije Zoom.

Gostitelji tokratnega srečanja, že šestega po vrsti, so bili partnerji iz Črne Gore  - Center za demokracijo in človekove pravice CEDEM. CEDEM je nevladna organizacija za pospeševanje in širjenje zavesti o pomembnosti pravilne in uspešne tranzicije. Mobilnost prebivalstva v Črni Gori je velika. So tranzitna država za migrante, katerih cilj je vstop v eno izmed držav Evropske unije. Milena Bešič, direktorica CEDEM, je v uvodnem nagovoru povedala, da je novi val multikulturalizma v javnem diskurzu pokazal zelo izrazito polarizacijo migracijskih vprašanj z izrazom velike nestrpnosti, ksenofobije in nespoštovanja človekovih pravic.

Prvi dan srečanja se je začel s panelom na temo socialne vključenosti migrantov, prosilcev za azil, beguncev in družin etničnih manjšin. Gostje so nam predstavili različne vidike dela z migranti. Dušica Živković, vodja urada Mednarodne organizacije za migrante v Črni gori, nam je predstavila delo v sprejemnem centru Božaji. Darka Minić, zastopnica UNHCR pa nam je predstavila vse vidike integracije, ki so pomembni za čim lažjo vključitev ljudi v družbo. Gostja panela je bila tudi Marina Grba, socialna delavka v Direktoratu za sprejem tujcev z mednarodno zaščito. Orisala je stanje v Črni gori, kjer je trenutno 37 tujcev z odobreno mednarodno zaščito, v letu 2020 pa jih je bilo 38.


Sledila je delavnica pod vodstvom Nenada Koprivice, na kateri smo iskali rešitve o boju proti stigmatizaciji in promociji človekovih pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev. Zaključili smo ga z debato in ogledom filma “Stop Child Begging“, saj je problem prosjačenja otrok v Črni gori velik. 

Drugi dan konference se je začel s panelom na temo vloge in prispevka organizacij civilne družbe v povezavi z migracijami. Jelena Dubak, generalna sekretarka Rdečega križa Črne gore, je poudarila ključno vlogo organizacij v izboljšanju integracije in doseganju socialne kohezije. Prav tako je opomnila, da je treba na migracije gledati skozi človeške oči in ne skozi statistične podatke in številke. 
 
Aleksandra Vukčević, koordinatorica projekta pri Civilni zvezi, je pojasnila, da njihova organizacija zagotavlja brezplačno pravno pomoč prosilcem za azil ali osebam, ki jim je bila dodeljena mednarodna ali subsidiarna zaščita. Kot najbolj problematične izpostavlja jezikovne prepreke, zato imajo v zvezi kar dva prevajalca.

Marija Ružić Stajović, direktorica Programa za izboljšanje zmogljivosti organizacij civilne družbe, sistemskih institucij in medijev v organizaciji Juventas, je dejala, da je potrebna boljša koordinacija državnih služb, ki se ukvarjajo z vprašanji integracije upravičencev, ki jim je bila dodeljena mednarodna pravna zaščita. V panelu je bila udeležena tudi Aleksandra Grujović, vodja projekta Art of living, ki prispeva k socializaciji migrantov ter razbremenitvi njihovih travm. 

Torkovo delavnico je vodil Rdeči križ Črne Gore in je potekala na temo dobrih praks na področju temeljnih pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev. Na koncu srečanja smo si ogledali še film, ki ga je CEDEM  pripravil izključno za projekt ALL IN z naslovom „Od medkulturnega dialoga do socialne vključenosti“.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.