SI / EN

4. SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV (Rim, Italija)

Zadnje partnersko srečanje v letu 2019, v okviru projekta ALL IN (sofinancirano s strani programa Evropa za državljane, Mreža mest), kjer je RRA Zasavje vodilni partner, je potekalo med 26. in 29. novembrom 2019, v Rimu.

Italijanski partner Associazione Centro Studi Città di Foligno, iz Foligna, je pri organizaciji 4. partnerskega srečanja združila moči z organizacijo Inmigrazione Onlus, s sedežem v Rimu.

Konzorcij je prvi dan obiskal Asinitas Onlus, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem migrantov, daje možnost učenja italijanskega jezika in skrbi za gledališke delavnice ter različne treninge in strokovne tečaje. Partnerji so se aktivno vključili v proces integracije migrantov, ki prihajajo iz vseh kontinentov.

V popoldanskem delu so obiskali organizacijo Inmigrazione Onlus, ki se ukvarja z integracijo priseljencev ter nudi celostno podporo tujim odraslim pri poklicnem usposabljanju. Srečali so se z Marcom Omizzolom, sociologom, ki se že vrsto let ukvarja s ključnimi izzivi, kot so - migracije, mafija, mednarodna trgovina z belim blagom za izkoriščanje delavcev. Vsi prisotni so z zanimanjem prisluhnili njegovi resnični zgodbi, ko se je za nekaj mesecev pridružil migrantskim delavcem na poljih in od znotraj spoznal sistem ter razmere, v katerih prebivajo in delajo. Vse od takrat javnost redno obvešča o problematiki migrantov, v zadnjih letih pa beleži uspehe pri spremembi italijanske zakonodaje.

V četrtek je bil čas za raziskovanje multietničnega značaja Rima. Udeleženci so imeli voden in samostojen ogled tržnice Esquilino, ki je kmalu po združitvi Italije postal eden izmed najbolj prepoznavnih večkulturnih predelov Rima.  Popoldne je bilo rezervirano za obisk Programma Integra, ki razvija in izvaja aktivnosti za migrante in iskalce azila; socialne in izobraževalne aktivnosti, treninge in raziskave ter nudi celovite informacije o stanju prebežnikov v Italiji.

Zadnji dan so se partnerji udeležili delavnice z dvema ekspertoma in poznavalcema migrantske problematike  - Ninom Ginettijem in Ercolem Bonijem, ki se že vrsto let ukvarjata z začetno podporo in svetovanjem pri integraciji v italijansko družbo, s tem pa predstavljata neizčrpen vir informacij za vse, ki jih zanimajo tovrstne teme.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.