SI / EN

EU za državljane - Projekt ACCESS

  • O projektu
  • Aktivnosti
Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s še šestimi partnerji iz različnih evropskih držav sodeluje v mednarodnem projektu z naslovom "European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants" (ACCESS).

Program: Evropa za državljane

Projekt (v izvirniku): European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba

Ukrep: Mreže mestČasovni okvir projekta: 1.1.2017 – 31.12.2018 (24 mesecev)


NAMEN PROJEKTA

Institucije  iz šestih evropskih držav, sodelujoče v projektu ACCESS, bodo s pomočjo projekta izpostavile možnosti združevanja, približevanja načina življenja tujcev in lokalnega prebivalstva. Partnerji bodo med seboj izmenjali inovativne rešitve za vključevanje priseljencev in manjšin v lokalno ter posledično nacionalno okolje. Izmenjava dobrih praks bo spodbudila replikacijo najbolj uspešnih v drugih kontekstih ter tako prispevala dodano vrednost na tem področju.

CILJ PROJEKTA

Eden od ciljev projekta je dokazati, da obstajajo načini vključevanja migrantov v lokalno okolje. Ti generirajo konkretne rezultate, dobre prakse in spodbujanje razprav, usmerjene tudi na državljane EU, ki so izrazili skrb na področju vpliva migracij na družbo in gospodarstvo.
Projekt obsega realizacijo dogodkov za predstavitev najboljših praks, mednarodno izmenjavo in načrt za razširjanje z namenom spodbujanja evropskega državljanstva in povečanje medsebojnega razumevanja.
Demokratične in državljanske udeležbe državljanov se bo spodbujalo v vseh pobudah, od katerih se v nekaterih predvideva velika udeležba javnosti in državljanov, kot so delavnice, konference, študijski obiski.


Aktivnosti v sklopu projekta bomo izvedli v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje ob Savi in PUNKT-om - Laboratorijem za kreativne industrije.

Dogodki projekta ACCESS

Dejan Poboljšaj
Dejan Poboljšaj
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 502
+386(0)70 789 031

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.