SI / EN

3. srečanje projektnih partnerjev (Solun, Grčija)

RRA Zasavje se je 20. in 21.6 2017 udeležila dogodka v Solunu, ki je potekal v okviru mednarodnega projekta ACCESS ((European Association: Common Challenges Experiences of Shared Solutions for Migrants). Predstavniki projektnih partnerjev, ki prihajajo iz Italije, Španije, Grčije, Poljske, Slovenije in Nemčije, so na tokratnem srečanju, ki ga je gostilo Regionalno društvo lokalnih oblasti Zahodne Makedonije, srečali s praktičnim vidikom ravnanja z begunci.

Udeleženci so obiskali begunski kamp Armatolou Kokkinou v Veroi, ki velja za primer dobre prakse integracije beguncev v lokalno okolje. Tu so se srečali s predstavniki regionalnih ter državnih oblasti, ki so delili svoje izkušnje in poglede na begunsko problematiko, kasneje pa so se udeležili dogodka ob mednarodnem dnevu beguncev, ki je potekal v Solunu. Organizatorji so na dogodek povabili tako begunce in domačine, saj s tem želijo doseči čim boljšo integracijo tujcev v lokalno okolje in vzpostaviti medkulturni dialog ter povečati strpnost in poznavanje medkulturnih razlik. Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki različnih nevladnih organizacij, ki so z delavnicami ter humanitarno noto dogodka poskrbeli, da je vsak izmed prisotnih našel nekaj zase. Zadnji dan so projektni partnerji obiskali tudi nevladno organizacijo Arsis, ki se ukvarja z integracijo beguncev in jim nudi pomoč pri pridobitvi dokumentov, hrane in prenočišča ter z uličnimi in drugimi aktivnostmi skrbi za integracijo v lokalno okolje.

Projektne aktivnosti so sofinancirane s strani programa Evropa za državljane, Mreža mest.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.