SI / EN

1. srečanje projektnih partnerjev (Krakow, Poljska)

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) se je od 27. – 28.3. mudila v poljskem Krakowu na 3. evropskem kongresu lokalnih uprav. Dogodka se je udeležilo skoraj 2000 udeležencev iz 40-ih držav.

Kongres je organiziral Inštitut za vzhodne študije iz Krakowa, ki z RRA Zasavje sodeluje v mednarodnem projektu z naslovom »ACCESS- European Association: Common Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants«. Projekt je financiran iz evropskega programa Evropa za državljane.

Na kongres so bili vabljeni predstavniki lokalnih skupnosti s Poljske in iz tujine, ministri, predsednik Komisije za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve pri evropskem Odboru regij, g. François Decoster, predstavniki Evropske komisije, predstavniki gospodarstva, akademske sfere ter drugih lokalnih, regionalnih in nacionalnih združenj.

Na povabilo organizatorjev sta predstavnici RRA Zasavje s svojimi prispevki sodelovali na dveh panelih kongresa- Vpliv migrantske krize na trg dela in zaposlovanje ter Soočanje lokalnih skupnosti z izzivi migrantske politike v Evropi.

Sodelovanje RRA Zasavje na kongresu je potekalo v okviru srečanja partnerskih organizacij v sklopu projekta »ACCESS«. Ta vključuje 9 organizacij in institucij iz Italije, Španije, Grčije, s Poljske in iz Slovenije, ki bodo izpostavile možnosti združevanja, približevanja načina življenja tujcev in lokalnega prebivalstva.

Projekt bo trajal do 31.12.2018, aktivnosti v sklopu projekta pa bo RRA Zasavje izvedla v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje ob Savi in PUNKT-om - Laboratorijem za kreativne industrije.

Več o 3. evropskem kongresu lokalnih uprav je na voljo na tej povezavi.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.