SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
ŠE TRIJE ROKI ZA MIKROKREDITE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
09
Apr

ŠE TRIJE ROKI ZA MIKROKREDITE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH


V okviru Programa HRT 2013-2020, je trenutno odprt Javni razpis P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada, sredstva pa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 
 
Razpisanih je 8.760.000 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjenih 1.950.000,00 EUR.
 
Upravičeni stroški so:
 
- izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
- izdatki za nakup storitev,
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Prijavni roki so še: 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019
 
Poleg trenutno odprtega razpisa za mikrokredite, Program HRT 2013-2020 ponuja tudi ukrepe, ki nudijo povračila plačanih prispevkov za socialno varnost ali davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje. Več o ostalih ukrepih najdete tukaj.
 
Za več informacij o Programu HRT 2013-2020, se hrastniška in trboveljska podjetja lahko obrnejo na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si), kjer smo vam na voljo za sestanke in svetovanja.