SI / EN

CompoWIN

   • O projektu

Regionalna razvojna agencija Zasavje pod vodstvom BICC Sandanski iz Bolgarije, od začetka novembra aktivno sodeluje v konzorciju projekta CompoWIN - More Skilled Hands for Hi-Tech Production, kjer sodelujejo tudi organizacije iz Hrvaške, Estonije, Nemčije, ter Slovenije. Projekt traja od 1.11.2020-31.10.2022.

Sodelovanje poteka pod okriljem programa Erasmus +, Ključni ukrep 2, Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in uposabljanja.

Rdeča nit projekta so kompozitni materiali ter usposabljanje na področju kompozitne industrije, ki se ponaša z visoko dodano vrednostjo, delo pa se še vedno opravlja ročno. Na ta način izdelujejo letala, čolne, športno opremo, lopatice vetrnih turbin, itd.
Čeprav industrija zaposluje ogromno delavcev po celotni Evropi in vsak dan ustvari približno 70 milijonov evrov prihodka, pa še vedno obstajajo dokaj šibke povezave med industrijo in izobraževanjem.

Projektno partnerstvo bo usmerjeno k ustvarjanju celostnega, uporabnega in privlačnega sistema usposabljanja za prihodnje proizvajalce kompozitnih materialov. V okviru projekta bodo nastali učni načrti, materiali za učitelje ter dokumenti za samoevalvacijo. V kombinaciji z že obstoječim on-line tečajem compohub.eu, bo možno splošno tehnično znanje oz. poučevanje spremeniti v osnovne tehnike poučevanja in znanja o kompozitnih materialih, cilj projekta pa je tudi sposobnost hitrega uvajanja usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s kompozitnimi materiali.

Razen v Sloveniji, težko najdemo nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju izdelave kompozitnih materialov. Projekt si bo prizadeval za umestitev dobre prakse slovenske nacionalne poklicne kvalifikacije *v izobraževalne sisteme Bolgarije in Hrvaške, s tem pa se pričakuje, da bo to spodbudilo širjenje nacionalne poklicne kvalifikacije tudi v druge EU države.

Ciljne skupine projekta so:
  1. MSP- ji, ki že uporabljajo kompozitne materiale
  2. MSP-ji, ki delujejo na področju lesne, kovinske in druge tradicionalne predelovalne industrije
  3. Izvajalci usposabljanj na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
  4. Izobraževalne ustanove na področju poklicnega izobraževanja in uposabljanja

CompoWIN bo temeljil na treh ključnih inovacijskih pristopih:
  1. Oblikovanje uspešnega celostnega modela zaposlovanja
  2. Zagotavljanje trajnostnih rezultatov projekta z uvajanjem modela razvoja didaktičnih vsebin
  3. Obravnava pomanjkanja nacionalne poklicne kvalifikacije na področju kompozitnih materialov ter njena implementacija v evropske države

Partnerji v projektu so:

1.Business Information and Consulting Centre Sandanski Association (BICC Sandanski), Bolgarija
2. AFormX, letalska tehnologija in finomehanika d.o.o., Slovenija
3. Kuressaare Ametikool, Estonija
4. Sachsische Bildunggeselschaft Furumweltschutz und Chemiberufe Dresden MBH - SBG, Nemčija
5. Regionalna razvojna agencija Zasavje, Slovenija
6. 3D Grupa Klaster 3D Tehnologija, Hrvaška

Vrednost projekta je 200.705, 00 EUR, delež RRA Zasavje pa 29.534,00 EUR.
 
*Slovenska nacionalna poklicna kvalifikacija Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov je rezultat partnerstva v okviru projekta CompoHUB, ki je bil proglašen za dobro prakso programa Erasmus+.DokumentiDejan Poboljšaj
Dejan Poboljšaj
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 502
+386(0)70 789 031

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.