SI / EN

Kick off meeting projektnih partnerjev v okviru projekta COMPOWIN

8 decembra 2020 je potekalo Kick off srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta COMPOWIN. Srečanje je gostil vodilni partner BICC Sandanski in je zaradi epidemioloških razmer potekalo preko online povezave.

Rdeča nit projekta so kompozitni materiali terr usposabljanje na področju kompozitne industrije. Projektno partnerstvo bo usmerjeno k ustvarjanju celostnega, uporabnega in privlačnega sistema usposabljanja za prihodnje proizvajalce kompozitnih materialov.

V okviru projekta bodo nastali učni načrti, materiali za učitelje ter dokumenti za samoevalvacijo. V kombinaciji z že obstoječim on-line tečajem compohub.eu, bo možno splošno tehnično znanje oz. poučevanje spremeniti v osnovne tehnike poučevanja in znanja o kompozitnih materialih, cilj projekta pa je tudi sposobnost hitrega uvajanja usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s kompozitnimi materiali.

Na srečanju so se spoznali vsi partnerji vključeni v projekt ter opredelile delovne oziroma projektne aktivnosti in sicer vodenje projekta, diseminacija projektnih aktivnosti ter zagotavljanje kakovosti projektnih rezultatov in sicer z namenom uspešne implementacije samega projekta, projektnih aktivnosti in projektnih ciljev.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.