SI / EN

Zaključna konferenca projekta COMPOWIN v Bolgariji

V zadnjem tednu oktobra 2022 sta se predstavnika RRA Zasavje, Dejan Poboljšaj in Kristijan Adamlje, udeležila zaključne konference projekta COMPOWIN “Composite fabricator - My future vocation”, ki je potekala v mestu Sandanski v Bolgariji. »Na konferenci smo predstavili informacije o kompozitnih materialih in kompozitne industrije kot celote ter pregledali glavnih rezultate, ki so nastali v okviru izvajanja projekta COMPOWIN, natančneje spletne platforme za izobraževanje na področju izdelave kompozitnih materialov,« je povedal Dejan Poboljšaj.
 
Z dogodkom, ki so se ga udeležili vsi mednarodni partnerji v projektu, se je ovrednotilo in razširilo rezultate projekta, kar udeležencem omogoča, da preizkusijo in razumejo njihov potencial in uporabnost, saj se kompozitna industrija, kompozitni materiali ter usposabljanje za bodoče potencialne delavce v industriji, ponaša z visoko dodano vrednostjo, delo pa se še vedno opravlja ročno. Sodelovanje poteka pod okriljem programa Erasmus +, Ključni ukrep 2, Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.