SI / EN

2. srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta COMPOWIN

Regionalna razvojna agencija (RRA) Zasavje se je 25. in 26. 11. 2021 v okviru projekta CompoWIN - More Skilled Hands for Hi-Tech Production udeležila 2. srečanja projektnih partnerjev, ki ga je organiziral partner v projektu SBG Dresden. Na srečanju so partnerji oblikovali smernice za elaboracijo celostnega, uporabnega in privlačnega sistema usposabljanja za prihodnje proizvajalce kompozitnih materialov. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je izvedba srečanja potekala v hibridni obliki.
 
Predstavnik RRA Zasavje Dejan Poboljšaj je udeležencem srečanja predstavil potek realizacije intelektualnega rezultata, ki zajema opredelitev stanja v kompozitni industriji in predstavlja osnovo za pripravo usposabljanj in treningov ter že izvedene diseminacijske aktivnosti ter celostno grafično podobo projekta. V kombinaciji z že obstoječim on-line tečajem compohub.eu, bo možno splošno tehnično znanje oz. poučevanje spremeniti v osnovne tehnike poučevanja in znanja o kompozitnih materialih, z namenom hitrega uvajanja usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s kompozitnimi materiali.
 
Rdeča nit projekta, ki poteka že od novembra 2020, so kompozitna industrija, kompozitni materiali ter usposabljanje za bodoče potencialne delavce v industriji, ki se ponaša z visoko dodano vrednostjo, delo pa se še vedno opravlja ročno. Čeprav industrija zaposluje ogromno delavcev po celotni Evropi in vsak dan ustvari približno 70 milijonov evrov prihodka, pa še vedno obstajajo dokaj šibke povezave med industrijo in izobraževanjem. V projektu sodelujejo organizacije iz Bolgarije, Hrvaške, Estonije, Nemčije, ter Slovenije. Sodelovanje poteka pod okriljem programa Erasmus +, Ključni ukrep 2, Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in uposabljanja.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.