SI / EN

Pravični prehod ZasavjaSklad za pravični prehod je nov finančni instrument v okviru kohezijske politike, ki naj bi podpiral območja, ki se zaradi prehoda na podnebno nevtralnost soočajo z velikimi družbeno-gospodarskimi izzivi. Olajšal bo izvajanje evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je podnebno nevtralna EU do leta 2050. Zasavska regija je evrtopska premogovna regija, ki je upravičena do sredstev Sklada za pravični prehod.

Evropska komisija je decembra 2019 sprejela sporočilo o evropskem zelenem dogovoru[1], v katerem je določila načrt za novo politiko rasti EU. V okviru evropskega zelenega dogovora in z namenom učinkovitega in pravičnega doseganja cilja podnebne nevtralnosti EU je predlagala vzpostavitev mehanizma za pravični prehod, ki vključuje Sklad za pravični prehod. Navedla je, da bi se moral mehanizem za pravični prehod osredotočati na regije in sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, vključno s premogom, šoto in naftnim skrilavcem, ter na industrijske postopke z visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov.no-gospodarskimi izzivi. Olajšal bo izvajanje evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je podnebno nevtralna EU do leta 2050.

Glavni cilj sklada je ublažiti učinek prehoda s financiranjem diverzifikacije in modernizacijo lokalnega gospodarstva ter ublažitvijo negativnih posledic za zaposlovanje. Da bi dosegli ta cilj Sklad za pravični prehod podpira naložbe na področjih, kot so digitalna povezljivost, tehnologije čiste energije, zmanjšanje emisij, obnova industrijskih območij, prekvalifikacija delavcev in tehnična pomoč. [Vir: www.europarl.europa.eu]

Na RRA Zasavje deluje Center za pravični prehod, ki služi kot vstopna točka za potencialne prijavitelje, kot tudi širšo javnost, ki jo zanimajo aktivnosti Sklada za pravični prehod.

Kliknite TUKAJ za več informacij o izvajanju mehanizma za pravični prehod v zasavski regiji.
Martin Šikovc
Martin Šikovc
Vodja oddelka za pravični prehod in projekte

martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 503
+386(0)70 789 033

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.