SI / EN

Pravični prehod Zasavja

  • Aktualno
  • O projektu
  • Aktivnosti

Zasavski in Savinjsko- Šaleški regiji je Evropska komisija v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji (ang. Platform on Coal Regions in Transition) priznala status pilotne regije. Na četrtem srečanju Platforme  v Bruslju, aprila leta 2020, je s strani Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev obeh regij, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki naše agencije.

V Evropski uniji je trenutno v 12 državah 41 premogovnih regij, v katerih je v premogovni dejavnosti neposredno zaposlenih 185.000 delavcev, v termo elektrarnah na premog pa še dodatnih 53.000 delavcev. Vse premogovne regije se soočajo z enakimi pojavi, kot so pomanjkanje usposobljene delovne sile, deindustrializacija in visoki stroški delovne sile, ki jim preprečujejo, da bi izkoristili vse prednosti, ki jih prinašajo spremembe industrijske proizvodnje. Poleg tega si je Evropska unija zadala cilj, da bo v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom vzpostavila klimatsko nevtralno gospodarstvo, ki med drugim zajema tudi postopno opustitev uporabe premoga za pridobivanje energije. Premogovne regije bo potrebno zato gospodarsko prestrukturirati, saj jim v nasprotnem primeru grozi, da bodo zaradi opustitve premogovne dejavnosti utrpele negativne družbene posledice in upad gospodarskih aktivnosti. Nekatere regije, kjer prestrukturiranje gospodarstva po opustitvi premogovne dejavnosti ni bilo uspešno, so takšne posledice že doživele.

Evropska unija je zato za pomoč premogovnim regijam ustanovila Mehanizem za pravični prehod, ki bo namenjen podpori premogovnim regijam pri opuščanju premogovne dejavnosti na pravičen način -  tj. na način, ki ne bo imel negativnih socialnih in gospodarskih posledic za premogovno regijo. Mehanizem za pravični prehod je sestavljen iz treh stebrov. Prvi steber predstavlja Sklad za pravični prehod, iz katerega bo Zasavju na voljo 74,5 milijona EUR nepovratnih sredstev, iz drugih dveh stebrov pa bodo lahko gospodarske družbe in pravne osebe javnega prava črpale predvsem povratna sredstva za financiranje svojih projektov. 

Črpanje sredstev iz Mehanizma za pravični prehod bo opredeljeno v Območnem načrtu za pravični prehod Zasavske premogovne regije, ki ga bosta potrdila tako Vlada RS kot Evropska komisija, predvidoma do julija leta 2022. Trenutni osnutek Območnega načrta  temelji na oceni, da prestrukturiranje Zasavski regiji še ni končano, ker se še vedno sooča s socialnimi in gospodarskimi posledicami zaradi opustitve premogovništva. V osnutku Območnega načrta je določeno, da se bo presturkturiranje Zasavja podprlo na štirih področjih, in sicer na: energetiki, gospodarstvu, izboljšanju povezljivosti regije in človeških virih. Večina operacij se bo podprla preko javnih razpisov, nekatere operacije pa tudi preko instrumenta neposredne potrditve operacije. Celoten osnutek Območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije najdete na tej povezavi.


Martin Šikovc
Martin Šikovc
Vodja projekta

martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 503
+386(0)70 789 033

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.