SI / EN

Na Regijski razvojni konferenci o razvojnem preboju zasavske regije

V torek, 12. novembra, je v Zagorju potekala REGIJSKA RAZVOJNA KONFERENCA, ki se je je udeležilo preko 60 deležnikov pri pripravi Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021-27.

Konferenco so organizirali Razvojni svet zasavske regije, Svet zasavske regije, Zasavska gospodarska zbornica in RRA Zasavje.

Cilj konference je bil, da se na posameznih področjih razvoja regije opredeli ključne razvojne izzive, identificira razvojne prioritete in cilje ter pripravi nabor aktivnosti in ukrepov, ki bodo v naslednjih letih uresničevali zastavljene cilje.

Razvojni svet zasavske regije je 26. septembra lani sprejel sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa (RRP) razvojne regije Zasavje za obdobje 2021-2027 in Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi in Litija.

Razvojni svet zasavske regije je tako v sodelovanju z odbori sveta in drugimi deležniki v regiji pristopil k pripravi strateškega dela Regionalnega razvojnega programa razvojne zasavske regije za obdobje 2021 – 2027, ki bo okvirno vseboval analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije ter (strateških) razvojnih ciljev in prioritet regije.

S predlogom strateškega dela RRP 2021-27 se bo Razvojni svet zasavske regije seznanil na decembrski seji, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo k predlogu podalo mnenje v začetku naslednjega leta.

Prispevek s konference je na voljo v tem video posnetku, ki ga je pripravila Televizija ETV.


***
Predstavitev "KOHEZIJSKA POLITIKA PO 2020" ge. Sanje Ajnovič Ajanović Hovnik, namestnice direktorja, odgovorne osebe za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje iz Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je na voljo TUKAJ.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.