SI / EN

Podjetno v svet podjetništva HRT

 • Javni pozivi
 • O projektu
 • Vključitev
 • Program dela
 • Predstavitev mentorjev
 • Predstavitev udeležencev
 • Vprašanja in odgovori
Splošno o projektu PVSP za problemsko območje občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče
 
Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju PVSP HRT) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe, ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže z omogočanjem zadovoljivega števila podjetniških usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti, ki so vse usmerjene v razvoj vsake poslovne ideje. 

Vključijo se lahko brezposelne osebe (ne glede na starost in stopnjo izobrazbe) s problemskega območja, kamor spadajo občine Trbovlje in Hrastnik. V letu 2020 tudi območje občine Radeče. 
 
Cilj projekrta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo ali pa najdejo rešitev obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu.

Namen projekta PVSP HRT je pomagati posameznikom pri pridobivanju ustreznega znanja za zagon novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti na območju občin Hrastnik in Trbovlje, v letu 2020 tudi občine Radeče.

Program Podjetno v svet podjetništva HRT financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020, na podlagi veljavne Pogodbe št. C2130-17Z980001.

Obdobje izvajanja: 2014–2020 (RRA Zasavje izvaja program od 7. 4. 2017 do 31. 12. 2020).


Vključitev udeležencev v projekt PVSP HRT je možna v skladu z objavljenim javnim pozivom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je na spletni strani RRA Zasavje (objava je predvidoma vsake 5 mesecev).

Kaj program ponuja:
Zaposlitev v razvojni agenciji za dobo 4 mesecev (minimalna plača + regres + nadomestilo za prevoz na delo + str. službenih potovanj + druge ugodnosti kot so npr. razna dod. individualna usposabljanja, tečaji, certifikati, NPK, ipd.).
Pomoč notranjih in zunanjih mentorjev in več kot 30 zunanjih podjetniških svetovalcev oz. strokovnih izvajalcev in trenerjev pri razvoju PI. Mentorji in izvajalci  podj. vsebin v okviru operacije PVSP HRT so izkušeni podjetniki in uspešni managerji, start-up podjetja in biši udeleženci programa-danes prepektivni in uspešni podjetniki.
Pridobivanje ustreznega znanja in veščin potrebnih za razvoj podjetniških idej (razumevanje podjetniškega okolja).
Možnost dodatnega usposabljanja in ugodnosti programa in RRA Zasavje.

Pogoji za vključitev:
 • imajo stalno bivališče v eni izmed občin, Hrastnik,Trbovlje ali RadečeHrastnik in Trbovlje (izjemoma 2020 tudi občina Radeče),
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje (ni starejše od 3 dni pred rokom oddaje vloge),
 • prijavitelj mora imeti do dneva oddaje dok. JP poravnane vse zapadle gospodarske obveznosti in terjatve do države (samo gospodarske terjatve, ne prekrški in podobno),
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni.

Prijavna dokumentacija vključuje:
 • prijavo (obrazec št. 1: izjava, kateri je potrebno predložiti še življenjepis, fotokopijo dokazila o izobrazbi in potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje),
 • izpolnjen vprašalnik (obrazec št. 2: vprašalnik, ki je predmet ocenjevanja za vstop v program),
 • kopija osnutka pogodbe.

Oddaja prijave:
Upoštevajo se vse prijave, ki so ustrezne (z vdika zahtev) v skladu z objavljenim javnim pozivom in se oddajo na način:
 • osebno na sedežu RRA Zasavje
 • priporočeno po pošti.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.
Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje in splošnimi pogoji GDPR, ki veljajo za projektne aktivnosti in/ali sofinancirane projekte s strani RS.  Skrajni rok za prijavo je vedno naveden v javnem pozivu. 
 
Izborni postopek oz. potrditev udeleženca v program
1. Ocenjevanje vprašalnikov
 • pregled vlog
 • pregled in ocena izpolnjenih vprašalnikov
2. Razgovori s strokovno komisijo
3. Zakonska podlaga – zaposlitev
 • opravljanje zdravniškega pregleda (vsaj 8 dni pred pričetkom izvajanja programa)
 • varstvo pri delu (običajno prvi dan zaposlitve)
 • podpis pogodbe za obdobje 4. mesece 


V posamezno skupino programa PVSP HRT je lahko naenkrat vključenih 10 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:
 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Zasavje,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja (področja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing in trženje, kadrovske funkcije, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP idr.),
 • individualna podjetniška svetovanja in svetovanja v obliki delavnic s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • mreženje z uspešnim podjetniki in posamezniki s področja podjetništva,
 • reševanje problemov po pristopu coworkinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.
Jernej Lipar
Zaposlen na RRA Zasavje
Vloga v projektu: vodja projekta PVSP HRT in notranji mentor
Podjetniško znanje in veščine:
 • sodobne metode in pristopi v podjetništvu,
 • celostni razoj poslovne ideje (od poslovne ideje do poslovne priložnosti),
 • organizacija in optimizacija dela in prostega časa,
 • priprava kalkulacij in projekcij prodaje,
 • svetovanje pri izdelavi poslovnega modela in poslovnega načrta.

Jasmina Drolc
Vloga v projektu: Zunanja mentorica in podjetnica
Podjetje: Nakit Jasmina Drolc s.p., UMETNIŠKO USTVARJANJE
Podjetniško znanje in veščine:
 
Jernej Pangeršič
Vloga v projektu: Zunanji mentor in podjetnik
Podjetje: Podjetniško in poslovno svetovanje, Jernej Pangeršič, s.p.
Podjetniško znanje in veščine:
 
Jolanda Gobec
Vloga v projektu: Zunanja mentorica in podjetnica
Podjetje: ESIKS, svetovalni center d.o.o.
Podjetniško znanje in veščine:
 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2017

Ime Priimek

Opis poslovne ideje

Podjetje

Eva Koncilja
 

Svetovanje pri sajenju zelenjave, zelišč in sadja v balkonske korita, izdelava koritov

Vrtnarstvo, Eva Koncilja s.p., EVINVRT

Marko Sotenšek

Izdelava lesenega računalnika

Appixel Limited ltd.

Egon Škrbec
 

Ponudba za IT rešitve, varnost in zaščita pred zunanjimi viri

GROTOM, servis in trgovina, d.o.o.

Vladislava Narat

Vzgoja in prodaja sadik

 

Alen Koprivnjak

Prevajalna agencija

 

Bojan Kovačič
 

A2 PADFIT center vadbe
 

A2 Padfit športni center, Bojan Kovačič s.p.

Mojca Cerovšek
 

Izdelava in prodaja nakita in drugih ročno izdelanih izdelkov
Mojca Cerovšek s.p.
 

Matej Uduč
 

Izdelava namizne (»pocket«) družabne igre

 

Gregor Medvešek
 

Izdelava spletnih strani in spletnih aplikacij

Računalniške storitve, Gregor Medvešek s.p.

Dejan Smuk
 

Spletna trgovina za prodajo opreme za hišne ljubljenčke

 

Tjaša Klopotan

Pomoč in skrb za starejše na domu

 

Robert Perić

Pomoč ljudem na domu

 

Vesna Rad Nement

Risanje, barvanje in šivanje oblačil
 

 

Blaž Bergant

Športni trener in mentor za mlade

Blaž Bergant s.p., športne dejavnosti in poučevanje košarke

Matic Lenič
 

Spletni portal za ljudi, ki iščejo alternativne vire za delo

 

Lina Skrinjar
 

Arhitekturni biro za projektiranje in grafično oblikovanje

 

Iztok Grilc
 

Osebno svetovanje in coaching, lektoriranje in prevajanje

 

Jordan Kevin

Lastna znamka oblačil in dodatkov

Urbana omara, Kevin Jordan s.p.

Hadrovič Fazita

Šivanje oblačil in dodatkov za otroke

 

Anja Zdovc
 

Hidroponično notranje gojenje izbranih rastlin po rotirajočem modelu

 

 
Vključenost v projekt:  julij 2017 – oktober 2017
 
 
 
 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2018-1

Ime Priimek

Opis poslovne ideje

Podjetje

Gregor Petelin

Specializiran servis TGM

 

Jasmina Knez

Lesen otroški album

 

Jasmina Matko

Fotografiranje

 

Sonja Gašparič
 

Pridelava, predelava ter prodaja zdravilnih zelišč

 

Julija Klančišar
 

Organizacija turističnih izletov za manjše skupine rusko govorečih turistov

 

Tina Tarlać
 

Razvoj in prodaja laka za nohte v obliki nalivnega peresa

 

Sara Planinc

Outsourcing tajniško/administrativna dela

 

Denis Narat

Spletna trgovina Under Armour

 

Domen Hendija
 

3D modeliranje, 3D tisk in CNC obdelovanje

CBD Flowershop Zadar (solastnik)

Mateja Grošelj
 
 

Poslovno svetovanje (pomoč pri pripravi prijav za kandidiranje na razpisih, marketing, administracija)

 

 
Vključenost v projekt:  januar 2018 – april 2018
 
 
 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2018-2

Ime Priimek

Opis poslovne ideje

Podjetje

Miha Klanšek

Oblikovanje in izdelava spletnih strani

 

Nina Jamšek

Rokovnik, ki je persoliziran uporabniku

 

Špela Vozelj

Vesti in Djotiš svetovanja, organizacija in vodenje delavnic, blog in objava člankov,arhitekturno postavitev pohištva glede na Vesti in Djotiš.

 

Armand Meterc

Upravljanje z avtomati na dislociranih lokacijah s tehnologijo mobilnega prenosa podatkov

 

Klemen Zakrajšek

Naravni deodorant in izdelava aplikacije
 

 

Indira Omerspahić Mujić

Odprtje lastnega frizerskega salona + ponudba manikur in pediker
 

Frizerski salon IN, Indira Omerspahić Mujič s.p.

Simon Okrogar

Aplikacija za mobilni telefon za organizacijo raznih dogodkov (rojstnodnevni, potovanja, ipd.)

UNYTE-app.,obratovanje spletnih portalov d.o.o.

Melanija Verbe

Svetovanje za zdrav življenski slog in podpora zdravju  iz sveta razstlinskega izvora (tinkture)

DRUŠTVO SPIRIT, Društvo za duhovni razvoj, zdravo življenje, svetovanje

Alen Dedić

Blockchain - data validation system

MUV2.INFO, obratovanje spletnih portalov d.o.o.
 

Tadej Gašparič

Specializirano podjetje za izdelavo celostnih grafičnih  podob in promocijskega materiala

Grafične in druge kreativne storitve, Tadej Gašparič s.p.

 
Vključenost v projekt:  julij 2018 – oktober 2018
 
 
 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2019-1

Ime Priimek

Opis poslovne ideje

Podjetje

Blažka Bezgovšek
 

Masaža telesa, refleksoterapija in refleksologija

 

Miloš Tarlač
 

Pasji merilnik aktivnosti, ki natančno določa količino hrane za zaužitve

PAWSM, računalniško programiranje d.o.o.

Gregor Donik Vizler

Aplikacija in naprava za zbiranje podatkov IOT, monitoring in nadzor

 

Patrick Drolc
 

Moderna lesna galanterija (izdelki po meri, butični izdelki, dizajnerski lonci, smreke, držala, ipd.)

 

Anita Amon
 
 

Spletna trgovina za prodajo pripomočkov za hišne ljubljenčke, vzgaja Maicon mačk, negovalne storitve za hišne ljubljenčke

I AM, svetovanje in posredništvo, Anita Klančišar s.p.

Tadeja Yosia Winene

Energetska medicina (in energetska samopomoč)

 

Grega Gračnar
 

Dejavnost izvajanja poklicnega reševanja iz vode in spletna stran in trgovina s ponudbo produktov za reševanje

SVOME, reševanje iz vode, Grega Gračnar s.p.

Zorica Blatnjak
 

Inštrukcije za matematiko, računovodstvo, temelji ekonomije in druge online inštrukcije

 

Deja Hauptman

Prodaja keramičnih unikatnih izdelkov, uporabnih ter dekorativnih

Umetniško ustvarjanje, Fina glina d.o.o.

Saša Medved
 

Reciklažnica karme (prodaja izdelkov po sistemu second hend shop)

 

 
Vključenost v projekt:  januar 2019 – april 2019
 
 
 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2019-2

Ime Priimek

Opis poslovne ideje

Podjetje

Vesna Urbanija Duh

Športne aktivnosti in poučevanje za otroke

 

Peter Stradar

Proizvodnja valčkov za proizvodne trakove

Proizvodnja in trženje transportnih valjčkov, Peter Stradar s.p.

Anita Kirhmajer

Taksi služba za prevoz blaga in potnikov

 

Alen Odžič

Spletna prodaja preko portala Amazon

Spletna prodaja in poslovno svetovanje, Alen Odžič s.p.

Tjaša Pangeršič

Marketinška agencija za vodenje družbenih omrežij za manjša in srednje velika podjetja

NO FILTER DIGITAL, Tjaša Pangeršič s.p.

Hana Cerovšek

Oddaja počitniških kapacitet na morju

 

Miha Halzer

Sečnja in spravilo lesa, odkup lesa na panju

Gozdarske storitve, Miha Halzer s.p.

Sony Čevdek

Izvajanje kulturne dejavnosti, snemanje, igranje na pogrebih, organiziranje prireditev

 

Marinka Anžlovar

Storitve družabništva in pomoči na domu

 

Irena Femc

Izdelava naravne kozmetike (mila, Bachove kapljice, druga kozmetika) in storitve REIKIja

 

 
Vključenost v projekt:  julij 2019 – oktober 2019
 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2020-1

Ime Priimek

Opis poslovne ideje

Podjetje

Tatjana Gostimirović

Izdelava in vzdrževanje internetnih strani

 

Sanel Okič

Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij, izdelava spletnih strani in strategija digitalnega nastopanja
Razvoj spletnih strani in aplikacij GAMMA DIGITAL, SANEL OKIĆ s.p.
 

Ciril Dolanc

Prodaja sena za glodalce, pakiranje bukovega pepela za posip rastlin, prodaja vermi komposta
Dopolnilna dejavnost na kmetiji Dolanc
 

Dušan Viđen

Proizvajanje brezovega sirupa

 

Tomaž Deželak

Ustvarjanje vsebin - pravljica in digitalizacija risanih junakov

 

Andjelika Ilić

Kuhinjski pripomoček Tandir

 

Jasna Počivalšek

Pripomoček za digitalizacijo in spremljanje cen

 

Debora Pirnat

Prevajalsko podjetje

Prevajalske storitve, Debora Pirnat s.p.

Napret Jurij

Organizator vzdrževanj stanovanjskih podjetij, pripradajočih naprav ter urejanja okolice in pripradajočih funkcionalnih površin

 

Nadja Korinšek

Poučevanje plezanja, vodenje taborov, opremljanje plezališč

 

 
Vključenost v projekt:  januar 2020 – april 2020


 • Udeleženci skupine PVSP HRT 2020-2
Ime Priimek                     Opis poslovne ideje Podjetje
Branko Podmenik Mojster kuharstva, ponudba gostinskih storitev, izvedba tematskih kulinaričnih delavnic, vodenje, kuhanje in usposabljanje zaposlenih v gostinstvu, priprave teambuilding programov za gostinski sektor BP kulinarika, Branko Podmenik s.p.

Kaja Čop
Podjetje za komuniciranje: 1. Grafično oblikovanje, 2. Vodenje in vsebinsko oblikovanje in organiziranje dogodkov in prireditev,3. Digitalni marketing KAOS, kreativne komunikacije, Kaja Čop s.p.

Kaja Bučar
Oblikovalske storitve, celostna podpora pri razvoju blagovne znamke in njenih strategij Kaja Kreativa, vizualne komunikacije, Kaja Bučar s.p.

Tjaša Bizjak
Organizacija različnih zasebnih, neformalnih dogodkov (zasebne zabave, obletnice,  rojstni dnevi, pikniki,..), kasneje večji dogodki kot poroke, fantovščine in dekliščine ter formalni dogodki kot prireditve za javnost
 

Mitja Duh
Ustanovljeno Športno humanitarno društvo Človek, treningi športne rekreacije, prehransko svetovanje, masaže, delavnice za ljudi v stiski, motivacijske delavnice, izvedba svetovanj za odvisnike
 

Luka Ferlič
Osebno trenerstvo za stranke. Motorični treningi za otroke in mlade do 15 let. Skupinski treningi za skupine do 4 osebe. Borilna veščina samoobrambe Tempo Arnis.
LUKA FERLIČ s.p., OSEBNO TRENERSTVO

Gregor Forte
Izdelava različnega pohištva iz rabljenih očiščenih sodov različnih dimenzij za notranjo in zunanjo uporabo
KAROKS, unikatni izdelki, Gregor Forte s.p.

Barbara Mežič
Domači in mednarodni prevozi (začetek kombi, kasneje kamion), zaključna dela v gradbeništvu, prodaja in izdelava izdelkov iz lesa, kovinske konstrukcije in ostali izdelki iz kovin, zavarovano parkirišče za tovorna vozila.
 

Neja Prašnikar
Organizacija dogodkov in potovanj za manjše skupine (rojstnodnevne zabave, obletnice, zabave ob rojstvu otrok, poslovni dogodki – teambuilding), podpora strankam pri organizaciji in koordinaciji, organizacija izletov in potovanj za manjše skupine.
 

Vanja Prevolnik
Dizajnerske in zaščitne maske za obraz za večkratno uporabo. Posebnost maske za gluhoneme in naglušne. Možna tudi izdelava mask za hišne ljubljenčke
 


Vključenost v projekt:  julij 2020 – oktober 2020
Glede na pretekle objavljene javne poziva smo definirali nekaj najpogostejših vprašanj, ki jih imajo prijavitelji. To so:

Kaj ponuja zaposlitev v okviru programa PVSP HRT?
 • Zaposlitev: redna zaposlitev na RRA Zasavje za 4 mesece,
 • plača: višina minimalne plače in vsa nadomestila + dodatki,
 • službene poti: povrnitev stroškov v povezavi z razvojem PI,
 • dodatna izobraževanja glede na posameznikove želje in potrebe pri razvoju PI.
 
Kakšen je delovni čas v projektu PVSP?
 • Delo poteka med 07.00 - 15.00 uro na sedežu RRA Zasavje (lokacija PE Trbovlje, Opekarna 28a),
 • delo poteka v skupni coworking pisarni ali v večnamenski pisarni,
 • delo na terenu (raziskava trga, iskanje potencialnih poslovnih parterjev, testiranje ideje, izobraževanja),
 • skupne delavnice, individualna usposabljanja, mentorstvo, dodatna usposabljanja in izobraževanja, delo na terenu,
 • podjetniški dogodki, sejmi in ogledi priznanih podjetij.
 
Kako poteka delo v projektu PVSP?
 • Individualno in skupinsko delo v skupini (10 udeležencev), pridobivanje osnovnega znanja s področja podjetništva,
 • individualno delo na lastni poslovni ideji in gradnja samostojne podjetniške poti,
 • mentoriranje, spremljanje razvoja podjetniške ideje in podjetniško svetovanje,
 • pridobivanje teoretičnih in praktičnih podjetniških izkušenj (povezava z lastno PI),
 • izdelava poslovnega modela, poslovnega načrta in priprava ter pomoč pri odprtju podjetja.

Kakšna izobraževanja so vključena v projektu?
 • Temeljna oz. ključna podjetniška znanja in podjetniške lastnosti,
 • kadrovske funkcije,
 • pomoč pri razvoju izdelka/storitve,
 • pomoč pri trženju in komuniciranju s trgom,
 • identificiranje notranjih potencialov PI,
 • generiranje in vrednotenje PI,
 • računovodstvo,
 • kalkulacije in finančne projekcije,
 • bančništvo,
 • elevator pitch ali „pitchanje“,
 • poslovni bonton in njegova pravilna uporaba v podjetništvu,
 • javno nastopanje,
 • trening asertivnosti,
 • grafično oblikovanje,
 • inovacije in intelektualna zaščita,
 • podjetniške zgodbe uspešnih podjetnikov in Start-upov,
 • poslovni načrt in poslovni model CANVAS,
 • vsi postopki in navodila za ustanovitev podjetja.

Ali se lahko prijavim z idejo, ki jo je nekdo v PVSP že imel?

Da, lahko se prijavite z enakim nazivom poslovne ideje, kot jo je nekdo v PVSP že imel. Nobena poslovna ideja ni enaka in se ne izvaja v enakem obsegu ali vsebini. 

Kaj zajema terensko delo?
 • Izvedba raziskave trga (izvajanje anket, intervjujev, obiski konkurence,...)
 • testiranje prvih verzij izdelka oz. storitve (pridobivanje prednaročil, mnenj o kakovosti izdelka, ..),
 • podjetniški dogodki, udeležba na sejmih in ogledi priznanih podjetij,
 • izvedba dodatnih izobraževanj,
 • terensko delo oz. delo na terenu (prenos prakse od “mojstra” na udeleženca).

Ali se lahko v primeru, da nisem bil izbran, prijavim še enkrat?

Da, ponovna prijava je možna v primeru, da v projekt predhodno niste bili izbrani. Postopek prijave ostaja enak (oddaja zapisne dokumentacije, obrazec 1 in 2 s prilogami).
ponovna prijava ni možna le v primeru, da ste že bili vključeni v kakšen pretekli PVSP projekt (pred letom 2015).
 
Kakšna je obveza po končanem projektu?
Po končanem projektu se pričakuje vsaj 30 % uspešnost, ali v obliki odprtja podjetja in s tem povezana samozaposlitev ali zaposlitev pri drugemu delodajalcu.
Rezultat se spremlja še eno leto po zaključku usposabljanja.
 
Ali lahko po zaključku projekta pričakujem še kakšno podporo?
Po zaključku projekta se običajno udeleženci pripravijo na odprtje lastnega podjetja, ali na zaposlitev pri drugem delodajalcu. Ravno v tem času prihaja do največ vprašanj in negotovosti, povezanih z ustanovitvijo podjetja ali zaposlitvijo.
Udeležencem je po zaključku projekta še vedno na voljo nadaljnja podpora z vidika podjetniškega svetovanja in podpore s strani mentorja.

Jernej Lipar
Jernej Lipar
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

jernej.lipar@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 500
+386(0)70 669 935
Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.