SI / EN

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 10 UDELEŽENCEV V PROGRAM PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA V OBČINAH TRBOVLJE IN HRASTNIK 2019 (2. skupina)

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Zasavje dne, 6. 5. 2019 objavila
 
Javni poziv PVSP HRT 2019-2 za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Hrastnik in Trbovlje.

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva  HRT 2019 (2. skupina)«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik ali Trbovlje,
2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti (gospodarske obveznosti) do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.


Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku julija 2019.

Rok za oddajo vlog: 10.6.2019.


Celotna dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si.
 
Predstavitev javnega poziva PVSP HRT 2019-2 bo potekala na lokaciji Katapult, Gabrsko 2, 1420 Trbovlje, v sredo, 22. 5. 2019 in 29. 5. 2019, pričetek ob 10.00 uri.


RAZPISNA IN PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
razpisna dokumentacija JP PVSP HRT 2019 (2. skupina) - pdf,
- prijavna dokumentacija JP PVSP HRT 2019 (2. skupina) - docZasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.