SI / EN

JAVNI POZIV PVSP HRT 2020 (2. SKUPINA) ZA VKLJUČITEV 10 UDELEŽENCEV V INŠTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO HRASTNIK, TRBOVLJE IN RADEČE

Predmet javnega poziva PVSP HRT 2020 (2. skupina) je vključitev desetih udeležencev oz. brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal v Trbovljah, na lokaciji RRA Zasavje, PE Trbovlje, Opekarna 28a.
 
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  1. imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik, Trbovlje ali Radeče,
  2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti (zadnjih 5 let od dneve objave javnega razpisa) ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti (gospodarske obveznosti) do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.
Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma julija 2020. Točen termin začetka programa se določi naknadno.
Celotna dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si.
 
Rok za oddajo zahtevane dokumentacije: 19. 6. 2020
 
Predstavitev javnega poziva PVSP HRT 2020 (2. skupina) bo potekala na lokaciji RRA ZASAVJE, PE Trbovlje, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, v ponedeljek, 1. 6. 2020, pričetek ob 9.00 uri in sredo, 10. 6. 2020, pričetek ob 10.00 uri.

Kontaktna oseba:
JERNEJ LIPAR, vodja in notranji mentor: 070-669-935, jernej.lipar@rra-zasavje.si


Program financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.