SI / EN

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V INSTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2019 (1. SKUPINA)

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Zasavje dne, 9.11.2018 objavila 

4. Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Hrastnik in Trbovlje 


Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva HRT 2019 (1. skupina)«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.


Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Hrastnik ali Trbovlje,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in 
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.


Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.


Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku januarja 2019.


Rok za oddajo vlog: 10.12.018.


Predstavitev 4. javnega poziva bo na lokaciji RRA Zasavje, PE Trbovlje (Katapult), Gabrsko 12,1420 Trbovlje, v sredo, 21.11.2018 in 28.11.2018, ob 10.uri.


Nadaljnje informacije spremljajte spletni strani RRA Zasavje, lahko pa se zglasite tudi v prostorih Regionalne razvojne agencije Zasavje, PE Trbovlje, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje; elektronska pošta: info@rra-zasavje.si, tel: +386 (0)8 38 49 500.


RAZPISNA IN PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
- razpisna dokumentacija JP PVSP HRT 2019 (1. skupina) - pdf,
- prijavna dokumentacija JP PVSP HRT 2019 (1. skupina) - doc,


Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.