SI / EN

Zasavci na Razvojnem svetu Vzhodne Slovenije

Ob začetku novega programskega obdobja 2021-2027 je 5. maja 2021 v Krškem potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS), ki so se ga udeležili tudi predstavniki iz Zasavja. Vodenje Sveta je prevzel župan Maribora Saša Arsenovič, podpredsedniki pa še niso bili izvoljeni, saj so člani predlagali, da se najprej sprejme novi Poslovnik sveta v katerem bi določili več podpredsednikov, tako da bi bili v predsedstvu zastopani predstavniki občin, gospodarstva in regionalnih razvojnih agencij. Člani so na državo naslovili poziv, naj pri načrtovanju in izvajanju regionalnega razvoja bolj upošteva predstavnike regij in jih vključuje v procese odločanja o razvojnih projektih.

Ustanovne seje se je med drugimi udeležil tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki je opozoril na razlike med kohezijskima regijama, razvojnimi regijami in občinami ter poudaril, da je naloga vseh, ki programirajo in izvajajo črpanje sredstev EU, da omogočijo skladen regionalni razvoj – za vse regije brez izjem. Člani so se seznanili tudi s poročilom o delu RS KRVS za leto 2020 in povzetkom za programsko obdobje 2014 – 2020.

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija ima 40 članov iz osmih razvojnih regij (Zasavska, Pomurska, Podravska, Posavska, Koroška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska). Vsaka regija ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov in pet namestnikov iz lokalnih skupnosti, gospodarstva in razvojne agencije. Predstavniki iz Zasavja so Jani Medvešek, Marko Funkl, Jasna Gabrič, Matjaž Švagan ter Tomaž Berginc. Namestniki pa Andreja Bienelli Kalpič, Tadej Špitalar, Franci Rokavec, Tjaša Polc in Martin Šikovc.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.