SI / EN

Ustanovljeni odbori Regionalnega razvojnega sveta

V prostorih Regionalne razvojne agencije Zasavje je 30. septembra 2021 potekala prva redna seja Razvojnega sveta zasavske regije v obdobju 2021 - 2027. Na seji so člani razvojnega sveta zasavske regije imenovali člane delovnih teles Razvojnega sveta regije za novo programsko obdobje 2021 - 2027. Ustanovitev odborov je ključnega pomena pri nadaljnji pripravi in potrjevanju Regionalnega razvojnega programa za zasavsko regijo 2021 - 2027.

Na prvi redni seji Razvojnega sveta zasavske regije so bila ustanovljena naslednja delovna telesa: Odbor za človeške vire in kakovost življenja, Odbor za gospodarstvo, Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor za razvoj podeželja, Odbor za turizem, Odbor za okolje in zdravje in ad hoc delovno telo Odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ).

Redna delovna telesa sestavlja devet članov, ki so enakomerno zastopani po vseh štirih Občinah zasavske regije in po sektorjih (javni, gospodarski, nevladni), ad Hoc delovno telo OREZ je sestavljeno iz desetih članov. Sestava delovnih teles je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Sestavo odborov najdete na tem naslovu (KLIK).
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.