SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Tržnica projektnih idej 2018
28
Feb

Tržnica projektnih idej 2018

Imate projektno idejo ali željo po sodelovanju v projektnih LAS?


Obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik, ZLHT - Regionalni center NVO in RRA Zasavje vas vljudno vabimo na Tržnico projektnih idej!


Prihaja 3. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje (Lokalna akcijska skupina Zasavje), na katerega boste lahko prijavili vaše projekte. Namen poziva bo izbor operacij/projektov, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) Partnerstva Las Zasavje in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.


Z namenom vzpostavljanja učinkovitih partnerstev, organizatorji pripravljamo srečanje za vse tiste, ki želite bolj spoznati nov poziv LAS in novosti, poiskati projektne partnerje in oblikovati ali nadgraditi vaše projektne ideje.


Tudi v tokratnem pozivu pričakujemo tri prioritetna področja ukrepanja. To so ustvarjanje novih delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost ranljivih skupin v družbo.


Srečanje bo potekalo v torek, 13. 3. 2018, v prostorih OOZ Hrastnik, na Cesti 1. maja 83, v Hrastniku, od 17.00 do 19.00. Na srečanje vabimo predstavnike nevladnih organizacij, gospodarstva in javnih zavodov.


Program srečanja :
- predstavitev 3. javnega poziva LAS Zasavje;
- mreženje in delo v skupinah.


Svojo udeležbo sporočite preko elektronske prijavnice, najkasneje do petka, 9.3.2018.
Število mest je omejeno!


Več o CLLD in LAS

V programskem obdobju 2014 – 2020 se bo s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD (community led local development), lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogočala izvedba celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb.
Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom (LAS) omogoča, da razširijo svoje področje uporabe in namenijo več pozornosti nekaterim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.
Strategija lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno partnerstvo, odgovarja posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom. Glede na pristop, javne pozive izvajajo LAS.


Vir: www.mgrt.gov.si