SI / EN

Sredstva namenjena Zasavju morajo ostati v regiji!

Regionalni razvojni svet zasavske regije se je 18. maja 2023 RRA Zasavje sestal na šesti redni seji Razvojnega sveta regije (RSR) v obdobju 2021-2027. Na seji so člani obravnavali namero MZI glede prerazporeditve sredstev kohezijske politike vključenih v DRR, aktivnosti, ki potekajo na nivoju mednarodnih projektov in pregledali aktivnostih Sklada za pravični prehod.

Predsednik razvojnega sveta Marko Funkl in direktor RRAZ Jani Medvešek sta uvodoma poudarila neodzivnost Ministrstva za infrastrukturo (MZI) do opredelitve glede prijave projekta izgradnje ceste Hrastnik-Zidani most na 3. steber Mehanizma za pravični prehod. Regija je do sedaj na ministrstvo že večkrat poslala pozive in stališča regije, ki se nanašajo na izvajanje in financiranje zasavske cestne infrastrukture s sredstvi Mehanizma za pravični prehod, vendar do sedaj pravega odgovora še ni bilo.

Potekala je tudi razprava med člani RSR-ja v okviru katere se je oblikovalo stališče, da Regionalni razvojni svet zasavske regije ostro nasprotuje enostranski odločitvi ministrstva, da se sredstva iz Dogovora za razvoj regije (DRR) na projektu prednostne naložbe 7.2 Zidani Most – Hrastnik v višini 376.250,00 EUR prenesejo na projekt izven naše regije (Savinjska regija), o čemer je MZI regijo brez kakršnegakoli posvetovanja zgolj obvestil. Člani RSR-ja znova poudarjajo in zahtevajo, da morajo finančna sredstva, ki so bila v okviru DRR namenjena zasavski regiji, tudi ostati v zasavski regiji!

Prav tako člani RSR-ja zahtevajo od pristojnih organov, da se za razvoj regije zagotovijo dodatna sredstva za pokritje upravičenih stroškov na zasavskih projektih iz DRR (Obrtno industrijska cona Hrastnik, Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah, Kolesarska steza Zagorje – Orehovica, itd.).

Razvojni svet je sklenil, da se pozove predsednika vlade, vsa ministrstva, vse zasavske poslance in tudi evropskega poslanca iz naše regije, da obiščejo Zasavje in se udeležijo posveta na temo Dogovora za razvoj regij, priložnosti Mehanizma za pravični prehod s poudarkom na izgradnji ceste Hrastnik-Zidani most in drugih strateških razvojnih projektov v regiji ter nasploh o odnosu države do regij in lokalnih skupnosti.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek je v nadaljevanju predstavil aktivnosti RRA-ja, ki jih na nivoju mednarodnih projektov trenutno izvajajo. in pozval vse deležnike, da se priključijo pri predvidenih projektnih vsebinah.

Veliko razprave je bilo med obravnavo aktualnih aktivnost Sklada za pravični prehod, ki je šesti in specifični cilj EKP 2021-2027. Vodja oddelka za pravični prehod in projekte Martin Šikovc je predstavil aktualne aktivnosti Centra za pravični prehod, ki je bil ustanovljen v okviru RRA Zasavje. Center aktivno izvaja informiranje lokalnih skupnosti, gospodarstvenikov in drugih deležnikov v zasavski regiji o priložnostih Sklada.

Ponovno je predstavil tudi prve napovedane razpise Sklada, ki jih pričakujemo v letošnjem letu in izpostavil že izvedene ter napovedane dogodke s predstavniki države, lokalnih skupnosti, gospodarskih združenj in organizacije ter strateške posvete in aktivnosti na področju človeških virov.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.