SI / EN

Spoznajmo Naturo 2000 v Zagorju ob Savi


Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) je ob koncu preteklega leta na območjih Nature 2000 v občini Zagorje postavila okolju prijazne informativne table zaščitenih območij, na katerih je zemljevid in predstavitev območja ter redke živalske in rastlinske vrste značilne za posamezno območje. Table so izdelane v lokalnem okolju in so v slovenskem in angleškem jeziku. Tako se bodo lahko obiskovalci, turisti in domačini seznanili s posebnostmi vsakega območja Natura 2000.
 
RRA je označevalne table postavila v okviru aktivnosti mednarodnega projekta ADRION Pronacul s katerim ozavešča in promovira naravno in kulturno dediščino ter zaščito habitatnih vrst za razvoj trajnostnega turizma na zavarovanih območjih v občini Zagorje ob Savi. Še poseben pomen trajnostnega razvoja predstavljajo zavarovana območja Natura 2000, ki lahko v prihodnosti postanejo pomembno podporno gonilo trajnostnega razvoja turizma v občini.
 

Znotraj občine Zagorje ob Savi se nahaja sedem pomembnih zavarovanih območij Natura 2000. To so del območja Trojan, del Posavskega hribovja, Čemšeniška planina, Reber, Medija,  Kotredež in Kandrše ‐ Drtijščica.  Vsako območje se ponaša z različnim in posebno zaščitenim habitatnim tipom rastlinskega in živalskega izvora, ki predstavlja pomembno vrednost in jo je zato potrebno zaščititi.
RRA Zasavje je v okviru projektnih vsebin izdelala tudi zgibanko, ki na eni strani podrobneje opisuje vsako predlagano Natura 2000 območje, na drugi strani pa prikazuje pomembno pohodniško in kolesarsko turistično ponudbo znotraj občine Zagorje ob Savi.Ker pa namen projekta ni samo v tem, da se promovirajo naravne in kulturne danosti, temveč, da se  nadgradi trenutna turistična ponudba z razvojem novih turističnih produktov, izvaja RRA Zasavje tudi brezplačne izlete po zagorskih območjih Nature 2000 z električnim kombijem, ki je prav tako financiran v okviru projekta.


Start z električnim kombijem je predviden v lepem vremenu vsak petek ob 9. uri pred objektom Vila MEDEA, kjer so prostori Glasbene šole Zagorje in RRA Zasavje. Podrobneje so informacije glede voznega reda in vožnje z električnim kombijem navedene na https://www.rra-zasavje.si/si/novice/rra-zasavje-vabi-na-izlet-525.html

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.