SI / EN

RRA ZASAVJE AKTIVNA NA PLATFORMI ZA PREMOGOVNE REGIJE

Predstavnik Regionalne razvojne agencije Zasavje Martin Šikovc je konec oktobra v Bruslju sodeloval na konferenci evropske Platforme za premogovne regije v tranziciji. Predstavil je Zasavsko premogovno regijo in enega od strateških projektov, ki se bo v Zasavju sofinanciral iz evropskega Sklada za pravični prehod. "To bo Center za razvoj, demonstracijo in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij (DUBT), ki ga bo v Kisovcu zgradil Kemijski inštitut," je povedal Šikovc in dodal, da je sodeloval tudi na sestanku evropskega sekretariata za premogovne regije v tranziciji. "Tam smo podali predloge o tem kakšno podporo potrebujejo premogovne regije za uspešen prehod."

Center DUBT bo imel najsodobnejšo opremo za razvoj in usposabljanje  na področju brezogljičnih tehnologij, predvsem baterijskih in vodikovih tehnologij ter tehnologij za zajem CO2. "Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje smo ponosni, da smo pripomogli k investitorjevi odločitvi, da zgradi Center v Zasavju. Regija bo s Centrom pridobila priložnost za diverzifikacijo svojega gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest," je še povedal Martin Šikovc.

Namen platforme za premogovne regije je sicer olajšati razvoj projektov in dolgoročnih strategij v premogovnih regijah. Omogoča dialog številnih deležnikov ter zajema področja, kot so strukturna preobrazba, gospodarska diverzifikacija, uvajanje tehnologij za energijo iz obnovljivih virov, ekoinovacija in napredne tehnologije.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.