SI / EN

Prvo partnersko srečanje projekta CompoWIN


V torek, 8.12.2020 je potekalo prvo daljše srečanje partnerjev projekta CompoWIN - More Skilled Hands for Hi-Tech Production. Čeprav smo se prvič na kratko predstavili in videli že v novembru ob samem začetku projekta, pa je namen tokratnega srečanja bil podrobnejši pregled projekta, njegovih aktivnosti, ciljev in rezultatov. Srečanje je potekalo preko platforme ZOOM, udeležili pa so se ga vsi partnerji projekta.

Vsak izmed partnerjev je na kratko predstavil svojo organizacijo in njeno delovanje, nato pa smo se posvetili projektnemu managementu, vodenju projekta ter pravicam in dolžnostim, ki jih ima vsak izmed udeležencev.

V nadaljevanju je predstavnica RRA Zasavje predstavila potek diseminacije projekta ter osnutek načrta.

RRA Zasavje v projektu CompoWIN prevzema tudi vodenje intelektualnega rezultata 'Okvir kompetenc in veščin', ki ima za cilj raziskavo in analizo potreb, ki jih podjetja ter deležniki potrebujejo za vzpostavitev oz. uspešno delovanje kompozitne industrije.

Znotraj te aktivnosti bodo partnerji identificirali ključne kompetence, ki so potrebne za delo s kompozitnimi materiali, mapirali ustrezne deležnike ter ustanove na področju poklicnega izobraževanja, s tem pa ob upoštevanju trenutnih trendov zaposlovanja in prihodnjega tehnološkega razvoja zagotovili celovitejši pregled kompozitne proizvodne industrije.

Končni rezultati bodo plod sodelovanja vseh partnerjev in bodo med drugim prinesli Katalog priložnosti in ovir za zaposlitev ter katalog, ki bo usmerjen v perspektivne tehnologije.

V nadaljevanju so ostali partnerji predstavili še preostale tri intelektualne rezultate, ki se nanašajo na pripravo treningov in učnih vsebin, vzpostavitev sistema, ki bo omogočal vključevanje in prilagajanje vsebin v izobraževalne organizacije ter prenos dobre prakse slovenske nacionalne poklicne kvalifikacije *v izobraževalna sistema Bolgarije in Hrvaške, s tem pa se pričakuje, da bo to spodbudilo širjenje nacionalne poklicne kvalifikacije tudi v druge EU države. 

 
*Slovenska nacionalna poklicna kvalifikacija Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov je rezultat partnerstva v okviru projekta CompoHUB, ki je bil proglašen za dobro prakso programa Erasmus+.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.