SI / EN

Priložnosti za pridobitev mikrokredita

Slovenski podjetniški sklad je na svoji spletni strani ter v Uradnem listu 204/2020, objavil nov javni razpis P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji


Sredstva za problemska območja v višini  4.540.000 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, namenjeno 1.950.000 EUR

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednja podjetja:
- ki imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
- ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Prijavni roki so: 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.9.2021 in 1.10.2021

Več o javnem razpisu najdete tukaj, za več informacij pa se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad ali Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si). Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.