SI / EN

PRILOŽNOSTI V OKVIRU JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Kakšne so priložnosti v okviru javnega poziva Partnerstva LAS, kakšne cilje zasleduje, katera področja naslavlja ter kaj je potrebno za dobro prijavo na poziv.
 
O vsem tem se bomo pogovarjali na spletu (MS Teams) s predstavnico LAS Zasavje Mašo Kovač v petek, 10. 12. 2021, od 10.00 do 11.00.  Na dogodek se prijavite na tej povezavi. Povezavo do srečanja boste prejeli en dan pred dogodkom.  
 
Namen LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS Zasavje v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS Zasavje, pri čemer se bo zasledovalo naslednje cilje:
– spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
– zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja,
– ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.589,76 €, in sicer v višini 182.484,07 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad) in v višini 435.105,76 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP sklad). Skladno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/2016) se del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 35.876,18 € iz ESRR sklada.
 
DELEŽ SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV:
v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.
 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 31.01.2022 (priporočeno- velja datum poštnega žiga ali osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja -velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici).
 
USPEŠNE OPERACIJE SODELOVANJA lahko najdete na tej povezavi.
 
Vabljeni na dogodek in k pripravi projektov!
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.