SI / EN

Podjetno v svet podjetništva med TOP 100 projektov Evrope


Evropska komisija, natančneje oddelek Evropske komisije za raziskave o socialnih inovacijah izvaja raziskavo najboljših projektov oz. primerov dobrih praks znotraj območja EU. Evropska komisija se je pri raziskovanju projektov na področju socialnih inovacij po vsej Evropi seznanila s slovenskim projektom Podjetno v svet podjetništva (v nadaljevanju PVSP), ki predstavlja velik potencial oz. zelo navdihujočo zgodbo za druge države članice, ter ga uvrstila med 100 najboljših evropskih projektov.

Podjetno v svet podjetništva, primer dobre prakse, ki zanima Evropo
Projekt PVSP naslavlja problem brezposelnosti tako, da povezuje različne kadrovske potrebe gospodarstva ter vključenim udeležencem različnih izobraževalnih programov, starosti in spola omogoča, da s pomočjo mentorjev in podjetniških strokovnjakov celostno in kakovostno razvijajo svoje podjetniške veščine in znanja. V projektu je udeležencem zagotovljena celostna podjetniška podpora, ki je potrebna za uspešen zagon podjetja ali začetek poslovne kariere na najrazličnejših področjih oz. dejavnostih.

PVSP je že sicer bil prepoznan kot najboljši projekt v Sloveniji. V obdobju 2007–2013 je bilo v Sloveniji iz evropskih sredstev sofinanciranih več kot 95.300 projektov. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so se zato odločili izpostaviti številne dobre zgodbe, ki smo jih s pomočjo programa ustvarili v Sloveniji. Na podlagi natečaja 'Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?', na katerega je bilo prijavljenih 81 projektov, je bil projekt PVSP izglasovan za najboljši projekt, sofinanciran iz EU sredstev.

Zmagovalni projekt PVSP je takrat potekal po vseh slovenskih regionalnih razvojnih agencijah in ga je koordiniral Regionalni center za razvoj d. o. o., sofinanciran pa je bil s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kasneje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru PVSP v podjetniških delavnicah se je v obdobju 2013 in 2014 zvrstilo 610 mladih brezposelnih visoko izobraženih oseb, ki so svojo prihodnost povezali z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja. Uspešnosti projekta PVSP so botrovali dobri indikatorji projekta, kot so število novo ustanovljenih podjetij oz. samozaposlitev udeležencev (le teh je bilo 227) in zaposlitev udeleženca kot posledica vključitve v program. Le ta je bil po koncu programa za leto 2013 (60,80 %), za leto 2014 (69,20 %), kar predstavlja skupaj malo čez 65 % uspešnost.

Od leta 2015 se projekt pod nazivom Podjetno v svet podjetništva HRT (v nadaljevanju PVSP HRT) še naprej izvaja tudi v Zasavski regiji. Projekt PVSP HRT financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020, instrumenta 5.2.6.: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje. Pristojni nosilec izvedbe je od 2017 naprej Regionalna razvojna agencija Zasavje, do 2017 pa Regionalni center za razvoj d. o. o. Zaključek programa PVSP HRT je predviden v letu 2020.

Od 100 najbolj prepoznavnih in obetavnih projektov do končnih top 27 projektov Evrope
Evropska komisija bo ustanovila bazo podatkov najboljših 100 projektov iz skoraj vseh držav članic EU, v katero je vključila tudi projekt PVSP. Cilj je zbrati spodbudne prakse različnih socialnih inovacij, da bi poudarili njihove koristi in ozaveščali o njihovem pomenu v okviru novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Zainteresirani v državah članicah EU se bodo lahko preko baze seznanili z vsebino predlaganih 100 projektov in z obstoječimi dobrimi praksami, ki jih je mogoče povečati in/ali prenesti v druge države članice.

Nastajoča baza podatkov bo lahko uporabljena tudi s strani članic za smernice razvoja in razmisleku o prihodnosti njenega vodilnega instrumenta financiranja, Evropskega socialnega sklada Plus (ESF +).

V to spletno raziskavo je vključenih 100 najboljših primerov dobrih praks iz celotne EU. Med njimi seveda tudi PVSP. Nadaljnjih 27, po izboru najbolj obetavnih projektnih pobud bo podrobneje predstavljenih tudi v brošuri, ki bo predvidoma izšla v letu 2021.

Kaj pa podjetniški programi v Zasavju za obdobje po 2020? 
Rešitev bi bila v projektu Podjetno nad izzive (v nadaljevanju PONI). Projekt PONI naj bi nadalje spodbujal razvoj ter omogočal podporo podjetništvu v Zasavju. Za razliko od PVSP, je ta program namenjen iskanju novih podjetniških idej, bolj tehnoloških, trajnostnih in tistih z večjo dodano vrednostjo, in realizaciji le teh v obliki ustanavljanja novih poslovnih subjektov. Namen projekta PONI je v podjetniškem usposabljanju oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Cilji projekta so zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.

Projekt PONI se bo v podobni obliki kot program PVSP v okviru Dogovora za razvoj regij izvajal v večini slovenskih razvojnih regij v letu 2020. Žal ne v Zasavski razvojni regiji, saj so zasavske občine že izbrale projekte, ki jih bodo izvedle v okviru Dogovora za razvoj regije in s tem porabile vsa razpoložljiva sredstva EU in slovenskega proračuna. Prav tako pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obrazložilo, da v bodoče v okviru Dogovora za razvoj regije na prednostni naložbi Spodbujanje podjetništva ni več mogoče umeščati novih projektov, ki se navezujejo na podporno okolje za podjetništvo, kar projekt PONI je.

 
Avtor: Jernej Lipar
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.